Новини

Малко над 12,6 млн. лв. е бюджетът на община Елена за 2019 г.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ЕЛЕНА ПРИЕХА ТАЗГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ И ТАКА ОБЩИНАТА СТАНА ПЪРВАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО С ВЕЧЕ ЯСНИ ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА. Дебатите по бюджета бяха най-вече в постоянните комисии на местния парламент и по време на общественото обсъждане на проекта. От 17-те общински съветници 15 дадоха положителен глас за бюджета, един се въздържа и само един бе против, е резултатът от сесията, проведена в края на миналата седмица.

С 12 644 503 ЛЕВА ЩЕ РАЗПОЛАГА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЕЛЕНА, ОТ КОИТО 6 437 383 ЛЕВА ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И 6 2017 120 ЛЕВА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ. Общата сума е с 1 785 481 лв. повече от миналогодишната. Това се дължи на увеличение на държавните трансфери за общините и допълнителните средства, които отпуска правителството за подобряване на инфраструктурата в населените места. Собствените приходи също бележат ръст, но са планирани реалистично и дори леко консервативно.

„Основната цел, която си поставяме с бюджет 2019 г., е запазване на финансовата стабилност, оптимизация на разходите, повишаване на ефективността при управлението на публичните ресурси, както и увеличаване или поне запазване обема и качеството на предоставяните услуги – подчерта кметът инж. Дилян Млъзев, вносител на предложението. – В тази посока работихме не само през 2018 г. Общината влиза в новата бюджетна година с просрочени задължения едва от 1695 лв., а размерът на вземанията от предходни години, които се очаква да бъдат събрани през 2019 г., е 28 000 лв.

Собствените приходи са определени на база постигнатите през последните години резултати и тенденциите в тяхното развитие. В данъчните приходи предвиждаме увеличение на данъка върху превозните средства във връзка с промените в нормативната база. Като цяло ставките при местните данъци остават непроменени, с изключение на отражението на промените в националното законодателство, което сме се постарали да бъде минимално. Планът на неданъчните приходи е завишен със 191 400 лв.

Тази година общината ще изпълнява доста амбициозна инвестиционна програма. Средствата за капиталови разходи са в размер на 6 419 141 лв., от които 3 545 292 лв. са финансиране от Европейския съюз за изпълнение на проекти на общината. Целевата субсидия от държавата за капиталови разходи е 1 299 000 лв. и е увеличена със 121 900 лв. спрямо 2018 година.

Инвестиционната програма е съобразена с направените над 30 предложения на местната общност преди и по време на общественото обсъждане на бюджет 2019. Основен приоритет при изработването й е завършването на всички започнати обекти от предходни години и финансиране на нови в „живи“ населени места“, каза още кметът Млъзев.

Разходната част на бюджета и разпределението на средствата по функции и дейности са съобразени с определените стандарти за издръжка и реалните потребности. За работните заплати в отделните дейности е предвидено увеличение между 9 и 10%, като са отразени и промените в минималната работна заплата.

Държавна субсидия в размер на 161 330 лв. получават 19 читалища, а общината дава допълнително финансиране от 7118 лв. Спортните и футболните клубове се подпомагат с 64 000 лв. За календара на културните събития и чествания има заделени 58 500 лв., а за спортно-туристическите събития – 12 500 лв. Общината отново поема частично заплащане на дневната такса на потребители в хосписа от града и селата, като за тази година броят им е увеличен от 9 на 12.

Часове след приемане на бюджета кметът Млъзев изпрати съобщение до общински служители и до Общинския съвет, в което изразява благодарност за усърдната работа по подготовка на материалите за сесията, в чийто дневен ред влязоха 19 предложения. „Резултатите от гласуването, особено по знаковата точка за приемане на бюджет 2019, са достатъчно мерило за качеството на подготвените предложения, а косвено – и за работата на цялата администрация. Дотук беше по-лесното, колеги. Стягайте се, очаква ни здрава работа по изпълнението на взетите решения!“, заяви кметът на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *