Държавата плаща на майки, които оставят работа, за да си гледат децата

НАБИРАТ ЖЕЛАЕЩИ ЧРЕЗ БЮРАТА ПО ТРУДА ЗА ПРОФЕСИЯ „МАЙКА“. До края на февруари тази година се приемат заявления по новия разширен прием по програмата „Родители в заетост“. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца. Възможност да подават заявления по проекта имат родители на деца до 12 години. Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на децата в зависимост от групите, в които попада кандидатът. Бюрата по труда ще продължат да извършат подбор сред регистрираните безработни лица за детегледачи, като ги насочват за одобрение от родителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.