Двама загинали при потушаване на 25 големи пожара в общината

През изтеклата 2018 г. пожарникарите от Полски Тръмбеш са участвали в ликвидирането на 100 произшествия. От тях пожарите с материални загуби са били 25, без загуби 49, а техническа помощ е оказвана в 20 случая. Пострадали няма, но има двама загинали граждани, сочи статистиката. По време на огнените стихии са били унищожени 424 кв. м покривна конструкция, над 1500 тона фураж, един трактор. През годината няма загинали животни. През отчетния период се наблюдава двукратно намаляване на интензитета на произшествията на службата, което се обяснява както с благоприятните климатични условия през периода, така и с провежданата широкообхватна информационна и превантивна дейност.Традиционно най-голям брой са пожарите със загуби в отрасъл „Жилищно стопанство и дейност на домакинства“. Почти трикратно е намален броят на пожарите без материални загуби.

В момента в пожарната в Полски Тръмбеш липсва щат за служител, който да осъществява деловодната дейност и административното обслужване на гражданите, необходимо е като цяло да се повиши енергийната ефективност на сградата чрез подмяна на дограмата и ремонт на съществуващата отоплителна инсталация, която е слабо ефективна и разходва значително количество въглища. Към момента по щата има 2 вакантни длъжности. През тази година се очаква млад служител, който е от Овча могила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *