72 четения

Община Полски Тръмбеш вече има общ устройствен план за 120 000 лв.

Община Полски Тръмбеш вече има общ устройствен план, който е влязъл в сила. Той бе изработван близо 3 г. и струва 120 000 лв. 80% от парите са отпуснати по проект от регионалното министерство, а останалите са от общинската хазна. Така цялата територия от 463 000 кв. м на общината вече има най-важния документ, какъвто все още други общини нямат. Рамковата цел на разработения ОУП е да предложи адекватен и съвременен модел за развитие на общинската територия, както и да формулира политика и нормативна рамка за неговата реализация. В обхвата на тази цел е заложено обвързване на развитието на общината с факторите от регионално, национално и наднационално ниво.

Оптимизирана е функционалната структура на общината спрямо съвременните социално-демографски процеси, оптимизирани са начините и режимите на земеползване на територията, пространственото и функционалното развитие на различните подсистеми на общинския организъм, както и взаимодействието между тях. Въз основа на направения анализ на съществуващото състояние на средата и на всички нейни компоненти на територията на Община Полски Тръмбеш е изготвена концепция за устройство на територията, съобразена с демографската прогноза и с изводите за намаляване на населението на общината като цяло и съставните населени места при разработени два варианта, както и с разработената и одобрена концепция за пространствено развитие на общината. Концепцията за устройство на територията на Община Полски Тръмбеш се базира на най-адекватните режими за устройство на различните видове територии, които да допринесат за повишаване качеството на средата и на живот.

Екипът, разработил плана, е наблегнал на реалните възможности за развитие и разширение на стопанския комплекс при максимално обхващане на трудовите ресурси. С общия устройствен план на общината са формулирани приемливи териториално-устройствени режими за урбанизираните и извънурбанизираните територии, а разделите за транспортна и инженерна инфраструктура и екология са разработени в съответствие с отнесените към тях действащи закони и нормативна уредба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *