Стопанската академия въстава срещу модела на финансиране на висшето образование

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В СВИЩОВ ОТКАЗА ДА ПРИЕМЕ БЮДЖЕТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ЗА 2019 г. Причината за това решение е дефицитът по проектобюджета от почти 3 млн. лева и липсата на източници за неговото покриване.

До безпрецедентната за висшето ни образование ситуация се стигна, след като за поредна година субсидията за Стопанска академия е редуцирана чувствително. Причина за това е намаляващият брой студенти по държавна поръчка с над 40% само за последните 3 г. Спадът в броя на студентите е резултат от провежданата няколко години политика за ограничаване на държавно финансирания прием в професионални направления „Икономика” и „Администрация и управление” и нерационално големия брой университети, в които има обучение по икономика.

По време на заседанието си членовете на Академичния съвет коментираха, че подкрепят стъпките на МОН за намаляване на приема по икономика – най-вече в университети, за които това е несвойствена дейност, но също така са категорични, че държавата трябва да търси механизми за компенсиране на негативните последици, които изпитват висшите училища, специализирани само в обучението по икономика, каквото е свищовската алма-матер. Стопанската академия в Свищов остана единственото в страната висше училище, което в 83-годишната си история е обучавало и продължава да обучава само студенти икономисти. Вузът е в тройката на най-добрите български университети в професионалното си направление по критериите за качество, а в същото време е с постоянно намаляваща субсидия. През последните години субсидията на Стопанска академия е намаляла с 38% при общо увеличение на средствата за висше образование в страната. Недоволството на преподавателите е продиктувано и от обстоятелството, че въпреки сигналите до МОН, министъра на финансите, парламентарните комисии по образование и по бюджет вузът не получава подкрепа от държавата, за да реализира програмата си за намаляване на разходите, която до момента е довела до икономии от 2,4 млн. лв. От висшето училище са категорични, че при така създалата се ситуация, решаването на финансовите проблеми на свищовската академия вече е извън нейните възможности.

Ръководството на Стопанска академия гарантира, че въпреки всичко финансовите трудности няма да се отразят върху учебния процес, но в същото време очаква бърза реакция от страна на институциите, за да не се достигне до ескалация на недоволството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.