Огнян Стоянов, председател на БСП – Г. Оряховица: „Община Горна Оряховица е напът да влезе в сериозна криза със сметосъбирането и сметоизвозването”

Съществува риск за здравето на хората и замърсяване на околната среда в градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица и 12 населени места. Кметът не съумя да организира навреме провеждането на обществените поръчки и избора на нов изпълнител на тези дейности. Същевременно настоящият договор приключва на 11 февруари 2019 г. Какво ще стане с отпадъците след тази дата?“ Това попита председателят на БСП – Горна Оряховица, и общински съветник Огнян Стоянов.

Община Горна Оряховица е обявила три процедури по закона за обществените поръчки, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и свързаните с тях дейности. Без ясна причина по две от тях не са избрани победители, макар че отдавна е приключил срокът за подаване на оферти. Вместо това общината прибягва до процедура за пряко договаряне с настоящия изпълнител на дейността.

Едва на 25 януари 2019 г. стартира и процедура за покупка на техника за миене, метене и снегопочистване на територията на община Горна Оряховица. Очевидно е, че тази обществена поръчка също няма да бъде договорена навреме. В такъв случай основателен е въпросът кой ще мие улиците и ще мете след 11 февруари 2019 г., когато изтича настоящият договор. Защо стартът на тази процедура се отложи толкова дълго, след като разрешението на Общинския съвет за заем за закупуването на техника е от началото на декември 2018 г.?

Съветниците от БСП предложиха всички комунални дейности на територията на община Горна Оряховица да се извършват от общинско предприятие. Предложението не беше допуснато за разглеждане в Общинския съвет. Местният парламент отхвърли и възможността жителите на общината да кажат чрез референдум мнението си – подкрепят ли дейността да се дава на частна фирма, или искат създаването на общинско предприятие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.