4 четения

Комисията по образование предвижда организиране на месеци на кариерното консултиране

КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, на което бяха обсъдени теми за приобщаващо образование, десегрегация на деца и ученици от уязвими групи, кариерното ориентиране на учениците и организацията на извънкласните дейности.

Началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева предложи в областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2018 г. да бъдат заложени повече дейности в посока кариерно ориентиране на учениците и актуализация на данните в нея.

Комисията, председателствана от областния управител проф. Любомира Попова, акцентира върху проблема с владеенето на български език, от което зависи и по-добрата интеграция на децата от малцинствените групи. Инж. Личева уточни, че могат да бъдат финансирани допълнителни часове по български език. Тя добави и възможността на общините да се възползват от националните програми, които предстои да бъдат утвърдени през м. април 2019 г., тогава се предвижда и организирането на месеци на кариерното консултиране. Мероприятията ще стартират с концерти на ученици, а закриването – с кръгла маса, на която да бъдат отчетени резултатите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!