Премахват и обезвреждат излезли от употреба пестициди от склада в Долна Оряховица

Негодни и излезли от употреба пестициди ще бъдат премахнати и обезвредени от склада за съхранение, който се намира в Долна Оряховица. Дейността се извършва по българо-швейцарски проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”. Целта е да се осигури екологосъобразното обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение в над 100 общини на територията на цялата страна.

В склада в Долна Оряховица се съхраняват 33 тона прахообразни и 12 000 литра течни пестициди. След изваждането им те ще бъдат транспортирани във Франция. Складът е единственият на територията на Община Горна Оряховица, който от преди 2000 г. съхранява негодни и излезли от употреба препарати за растителна защита. През всички тези години, в които е стопанисван, Общината е осигурявала охрана, редовно преопаковане на компрометирани опаковки, изготвян е доклад за оценка на риска, както и авариен план за обекта. Контролът върху склада през годините е осъществяван от РИОСВ – Велико Търново и РД ПБЗН – Велико Търново.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *