Новини

КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА

ОБЩИНА ЕЛЕНА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА
ОБЯВЯВАТ
КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2019 ГОДИНА
В изпълнение на Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в община Елена, приети с Решение № 40/30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена, се обявява настоящият конкурс при следните

УСЛОВИЯ:

1. Община Елена подпомага на конкурсен принцип проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението.
2. Финансира се издаването на творби, свързани с историята и развитието на Елена.
3. Приемат се и проектни предложения, свързани със създаването и на възстановки, спектакли, концерти, филми, рекламни материали и други инициативи, представящи уникалността на град Елена като културно средище.
4. Кандидатите подават проектното си предложение /Заявление по образец/ във времето от 18.03.2019 г. до 30.08.2019 г. включително до Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания към Общински съвет – Елена.
5. Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации. Нямат право да кандидатстват лица и организации, които имат просрочени задължения към Община Елена, произтичащи от неплатени данъци, наеми, консумативи или други.
6. Резултатите от провеждане на конкурса ще бъдат обявени от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания към Общински съвет Елена не по-късно от 30.09.2019 г. на сайта на община Елена.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *