С официална церемония откриват обновената детска градина „Рада войвода“

На 25.03.2019г. (понеделник), от 11:00ч., в двора на ДГ „Рада войвода“ в гр. Велико Търново, ще се проведе церемония „Официално откриване“. Детското заведение е изцяло обновено и модернизирано по проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В церемонията ще вземат участие представители на Община Велико Търново, представители на Управляващия орган – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, екипът за управление на проекта, експерти на фирмата – изпълнител на ремонтните дейности в  ДГ „Рада войвода“. Поканени са областният управител, директори на детски и учебни заведения в общината, журналисти и други заинтересовани страни.
Общата цел на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно образование чрез реконструкция и модернизация на образователната инфраструктура, в това число –  три детски градини  и три училища на територията на гр. Велико Търново.
В рамките на проекта са реализирани дейности по укрепване, ремонт и реконструкция на сградата на ДГ „Рада войвода“, външна топлоизолация, хидроизолация на покрива, изграждане на нова отоплителна инсталация, изграждане на система от слънчеви колектори, газификация на котелната инсталация и на кухнята, закупуване на обзавеждане, благоустрояване на дворно пространство, доставка и монтаж на детски съоръжения., повишаване на енергийната ефективност, изграждане на достъпна среда.
Модернизирането на образователната инфраструктура в Община Велико Търново, несъмнено ще допринесе до подобряване на съвременното образование, ще осигури здравословна и благоприятна среда за възпитание и развитие на децата от ДГ „Рада войвода“.
Стойността на проекта е 8 694 068,16 лв., от които 6 705 055, 56 лв. съфинансиране от ЕФРР, 1 183 245, 10 лв. съфинансиране от националния бюджет и 805 767,50 лв. собствен финансов принос. За обект ДГ „Рада войвода“ стойността е 1 248 135 лв.
Периодът за изпълнение на проектните дейности е 04.10.2017 г. – 04.04.2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.