Община Свищов получава над 3 млн. лв. за закриване и рекултивация на депо за отпадъци

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отпусна на община Свищов 3,1 млн. лв. за реализиране на проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в община Свищов в местността Ненова шатра.

Депото е с площ 48 900 кв. м и е в експлоатация повече от 40 години.

След откриване на строителната площадка срокът за изпълнение строително-монтажните работи и дейности за техническа рекултивация е до 7 календарни месеца, а срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 36 месеца от датата на подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Реализирането на проекта е от изключителна важност за общината и е в съответствие с принципите за опазване на околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *