На 27 март. Студенти показват театрални плакати, театърът изважда за първи път ретро техника

СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ“ КЪМ ФАКУЛТЕТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Прочетете повече

Рядко онкологично заболяване диагностицираха в единственото ушно-гърлено отделение в областта

Онкологично образувание на коренно-езичната сливица бе диагностицирано от д-р Стоян Стоянов, началник на УНГ отделението в МБАЛ „Св. Иван Рилски“

Прочетете повече