Правят нов Общ устройствен план на община Горна Оряховица

6 фирми са подали оферти за изработването на проект за нов Общ устройствен план на община Горна Оряховица. Комисия ще разгледа офертите и ще изготви доклад, който ще бъде представен на възложителя за избор на изпълнител. Срокът за работа на комисията е до 22 май.

Новият Общ устройствен план ще бъде изготвен в две фази. В първата фаза се предлага проект, който ще бъде подложен на обществено обсъждане и съгласуване с различните инстанции. След това ще бъде приет окончателния вид на плана.

Основната цел на новия план на общината е да се създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво териториално развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и на база на специфичните за общината природни, културни, туристически и други ресурси.

Изготвянето на нов план на общината се налага, тъй като сега действащият е остарял и не отразява реалната ситуация. Освен това Общ устройствен план има само за гр. Горна Оряховица, а законът за устройство на територията изисква такива планове да се разработят за територията на цялата община. Всички общини са задължени да го направят в срок до 2021 г., в противен случай подлежат на глоби.

Планът е необходим още и по чисто практически съображения, тъй като действащият в момента не е актуален, въпреки, че е правен през 2006 г. В него не е включена икономическата зона на града, не отразява паметниците на културата, централната градска част не е отразена коректно, няма и схеми на техническата инфраструктура. Всичко това сега трябва да намери място в новия Общ устройствен план на общината. При изготвянето на техническото задание за обществената поръчка, най-много време е отнело именно съгласуването с министерството на културата – за наличните архитектурни и археологически паметници и с МОСВ за екологичните обекти. Всички те сега трябва да намерят място в плана и отново да бъдат съгласувани. Трябва да се изработят също и схеми на техническата инфраструктура – мрежите на ВиК, енергоразпределителното дружество, различните доставчици и др.

Изготвянето на Общия устройствен план на община Горна Оряховица се финансира от министерството на регионалното развитие и благоустройството, а прогнозната му стойност е 182 884 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *