Над 30 пожара в сухи треви в общината – не палете огън на открито

Само за изминалите няколко седмици възникналите пожари в сухи треви на територията на община Полски Тръмбеш са над 30. Тези пожари не само оказват значително въздействие върху околната среда, а често застрашават и горски територии, а в редки случаи се засягат и жилищни сгради, стопански постройки, лозя и овощни градини. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други инциденти.

Спазвайки някои основни правила, можете значително да намалите риска от пожар:

  • Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

  • Не изхвърляйте неизгасени цигари и стъклени бутилки. Освен че замърсяват околната среда, бутилките могат да имат ефекта на лупа, която да предизвика пожар.

  • Предварително обезопасете огнището, когато палите огън на двора. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

  • Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение.

  • Никога не оставяйте без наблюдение накладеният огън!

  • В случай че забележите възникнал пожар, трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112. За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната, трябва да съобщите къде е пожарът, какво гори, има ли застрашени хора или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда.

  • След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да загаси пожара или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар, трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си.

Статистиката показва, че най-честите причини за възникването на пожар в сухи треви са небрежността при боравене с открит огън и умишлените действия. Бидейки внимателни и спазвайки описаните по-горе основни правила за пожарна безопасност, всеки от нас може да допринесе за опазването на собственото и чуждото имущество, както и на околната среда.

В последните няколко години се наблюдава тенденция за използване на опожаряването на пасища като начин за тяхното почистване. За да бъде предотвратено това, РСПБЗН – Полски Тръмбеш, и Общинска служба „Земеделие“ ще започнат непрекъснат обмен на информация, за да бъдат локализирани такива случаи. При констатиране на опожаряване на пасища и полски масиви ще бъдат предприемани незабавни мерки за налагане на предвидените в закона административни санкции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *