Община Елена обявява 19 април за ден за почистване на замърсени терени

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ПРИЯТЕЛИ,

Пролетта е сезонът, през който всички се опитваме да започнем на чисто.

Община Елена обявява 19 април (петък) за ден за почистване на замърсени терени и привеждане в по-добър вид на територията на града и населените места. Нека всеки един от нас излезе и почисти пред дома си, градинката, парка или най-близкия тротоар.
Обръщаме се към ръководителите на предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие в инициативата и да почистят прилежащите територии.
Добре е домоуправителите в жилищните блокове също да поканят своите съседи да излязат и почистят около блоковете си и оформят зелените пространства пред тях.
Нека заедно да се включим в инициативата за почистване. Всички имаме общо желание – да живеем в един по–красив, по–приветлив и по–чист град. За да се случи това обаче, е важно всеки от нас да даде своя малък, но значителен и важен принос към постигането на тази цел.
Събраните от почистването отпадъци трябва да се поставят в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях.
Едрогабаритните отпадъци трябва да се поставят до съдовете за битови отпадъци.
За събраните рециклируеми отпадъци като хартия, стъкло, пластмаса и метал, гражданите следва да използват контейнерите за разделно събиране на отпадъците, разположени в гр. Елена;
Фирмата «Глобъл–Клинър» ООД ще предприеме необходимите мерки по редовното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци. Община Елена ще осигури на участниците в кампанията по почистването на града полиетиленови торби и ръкавици.
При провеждане на кампанията е необходимо съвестно да почистим, без да се създават предпоставки за палежи и образуване на нерегламентирани сметища.
Нека да покажем на всички, че се вълнуваме от съдбата и състоянието на нашия град. Нека не позволяваме с безразличието си да замърсяваме около нас и да причиняваме вреда с действията си. Нека покажем, че сме отговорни граждани и можем да го направим.
ОБЩИНА ЕЛЕНА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *