В общинския инфоцентър предлагат обслужване на едно място с различни услуги

В информационния център на общината в Полски Тръмбеш предлагат обслужване на едно място, а не обслужване на едно гише. Инициативата действа и се оказва успешен и полезен модел за жителите от града и селата. В рамките на подписано споразумение за сътрудничество между общината и Агенцията по геодезия, картография и кадастър във В. Търново е осигурено изнесено работно място, в което се приемат и обработват заявления по Закона за кадастъра и имотния регистър, подавани от граждани и юридически лица за имоти на територията на общината. Целта е създаване на по-лесен достъп до административни услуги, предоставяни от Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

Служител на администрацията от отдел „Устройство на територията” обслужва потребителите на административни услуги, предоставяни от кадастъра, като приема и обработва заявленията за издаване на скици за имоти и сгради, за нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти, за издаване на удостоверения за характеристика на имоти в неурбанизирана територия, извършва справки по движението на съответните заявления и предава готовите документи и справки на заявителя.

ВСЯКА СРЯДА НА ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА има посещение на служители от Районно управление „Социално осигуряване” – Велико Търново. Те консултират гражданите и извършват прием на документи за отпускане и изплащане на обезщетения при безработица съгласно раздел III и раздел IV, глава четвърта от Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица.

От 1 април 2019 година всеки вторник служители на дирекция „Социално подпомагане” – Свищов, извършват прием на жители на общината в информационния център. През другите дни от седмицата има възможност хора с увреждания със затруднения с придвижването, нуждаещи се от консултация или социална услуга, да посетят Информационния център, за което ще бъдат уведомени служителите от ДСП, за да ги консултират на място.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *