Новини

По-малко бракове и повече разводи в областта за изминалата година

В сравнение с градовете в селата женитбите са три пъти по-малко, а смъртността два пъти по-висока

 

Миналата година броят на сключените бракове в област Велико Търново намалява. Регистрираните юридически бракове са с 56 по-малко от предходната година и са само 807, като 70 на сто от тях се случват в градовете, докато в селата от региона има едва 241 женитби. Това сочат актуални данни на Териториалното статистическо бюро “Север”.

През 2018 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32,1 и 28,9 години. Броят на разводите през 2018 г. е 338 и е с 18 повече от 2017 година. От всички прекратени бракове 74,9% се отнасят за населението в градовете.

През 2018 г. всички общини в областта имат отрицателен естествен прираст. В област Велико Търново са регистрирани 1901 са живородени деца, като в сравнение с предходната година броят им намалява със 186, или с 8,9%. Данните показват, че през последните години средната възраст при раждане постепенно нараства, като се забелязва положителна тенденция, изразяваща се в намаляването на ранната раждаемост.

Относителният дял на живородените извънбрачни деца в област Велико Търново през 2018 г. е 66,7%, или от всеки три живородени деца две са извънбрачни. Това може да се обясни със значителното нарастване на съжителство сред младите хора, без то да е оформено в юридически брак.

През 2018 г. в област Велико Търново броят на умрелите е 4142 души, като в сравнение с предходната година техният брой намалява със 131 души. Смъртността сред мъжете продължава да бъде по-висока в сравнение с тази сред жените. Продължават и силно изразените различия сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е над два пъти по-висок в селата, отколкото в градовете. В териториален аспект най-висока е смъртността в община Сухиндол, а най-ниска в община Велико Търново.

Стилян НАЙДЕНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *