Забава и знание

Затлъстяването засяга все повече хора в извънградските райони

Броят на хората със затлъстяване, живеещи в извънградските райони, нараства по-бързо от този на хората, живеещи в градовете, предадоха световните информационни агенции.
От 1985 до 2017 година световното население е наддало 5-6 кг и това увеличение е установено главно сред хората по селата. В града има по-лесен достъп до здравословна храна и място за спорт и това може да обяснява географската тендеция. Тя е отчетена в научно изследване на индекса на телесна маса, което се базира на данни за 112 милиона възрастни в 200 страни и територии в продължение на 33 години.
„Резултатите опровергават общоприетото мнение, че основната причина за нарастване на затлъстяването в световен мащаб е, че все повече хора живеят в градски условия. Налага се да преосмислим начините за овладяване на този световен здравословен проблем,“ каза Маджид Езати – професор в Имперския колеж в Лондон и един от авторите на изследването, публикувано в сп. Nature.
Индексът на телесна маса (ИТМ) е международно призната скала, която показва дали теглото е здравословно. Той се образува като височината в сантиметри се раздели на теглото в килограми. ИТМ от 19 до 25 се приема за здравословен.
От 1985 до 2017 година средният ИТМ на хората в изследваните 200 страни е нараснал с 2,1(2 при жените и 2,2 при мъжете). Сред градското население обаче ИТМ на жените се е покачил с 1,6, а при мъжете с 1,3. През изследвания период разликата в ИТМ на градското и селското население изчезва и дори се обръща в полза на последното. Това може да се дължи на по-нисък доход, по-слабо образование или труден достъп до него, по-скъпа здравословна храна и по-малко спортни бази. Досега затлъстяването се разглеждаше в контекста на нездравословния и заседнал живот в града, но тези констатации показват, че градският живот има някои предимства.
„Градът предоставя редица възможности за по-пълноценно хранене, за повече физическа активност и развлечение, което като цяло подобрява здравето,“ каза Езати.
По данни на Световната здравна организация през 2016 година около 13% от възрастните хора по света (11% от мъжете и 15% от жените) страдат от затлъстяване. Друго изследване от миналата година прогнозира, че с този темп през 2045 година почти ена четвърт от хората ще бъдат със затлъстяване.

Източник: БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *