РИК Велико Търново уважи жалба на ГЕРБ за неправомерно гласуване

ОТНОСНО: жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“

В РИК-Велико Търново е постъпила жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Горна Оряховица, в която се сочи, че в СИК040600066 с. Крушето, община Горна Оряховица е гласувало лице, което е с постоянен адрес гр. София и не е подало заявление за гласуване по настоящ адрес. Моли се извършване на проверка по случая.

Двама представители на РИК Велико Търново посетиха на място СИК и установиха, че действително под т.2 в допълнителната страница на избирателния списък е дописано лицето И. П. Д., с постоянен адрес гр. София.

По данни на членовете на СИК същия е допуснат да гласува и е осъществил това свое право преди лицето да бъде открито в избирателния списък. Комисията е констатирала, че същия не фигурира в избирателния списък-част 1. Предвид обстоятелството, че лицето е упражнило правото си на глас, същото е дописано под чертата в избирателния списък и е попълнило декларация –образец приложение 75-ЕП.

Комисията го е допуснала, защото го познават като жител на населеното място. Към настоящия момент няма данни лицето да е гласувало и по постоянния си адрес. Това обстоятелство ще се установи след проверка на избирателните списъци от ГД ГРАО.

Представителите на РИК са указали на членовете на СИК да спазват стриктно Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 20, от ИК, РИК-Велико Търново

 

Р Е Ш И:

Жалба вх.№ 516/26.05.2019 г. от упълномощен представител на ПП ГЕРБ се явява основателна. Установено е, че в СИК в СИК040600066 с. Крушето, община Горна Оряховица е гласувало лице, което е с постоянен адрес гр. София.

Указва на състава на СИК 040600066 с. Крушето, община Горна Оряховица, стриктно да спазват Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред, обявяване / публикуване, пред ЦИК – гр. София.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *