От отбранителната индустрия до Космоса

 

 

 

 

 

 

Преподаватели от НВУ „Васил Левски“ развиват научни проекти

 

Изделия за отбранителната индустрия, устройства за мониторинг на въздуха, прибори за Космоса, патенти за изобретения, монографии, дисертационни трудове, експерименти в лаборатории, обмен в чужбина и много други научни активности отчитат от НВУ „Васил Левски“ на фона на дебата, поет от МОН, за засилване на развойната дейност зад стените на университетите.

Експертната позиция на просветното министерство е, че освен основната дейност по преподаване на учебния материал в родните вузове трябва да се раждат научни открития и да съществува развойна дейност. Националната рейтинг листа на висшите училища също се влияе от тези показатели. Там експертите броят колко научни публикации имат преподавателите, къде и в какви родни и чуждестранни издания са поместени, кой и колко пъти е цитирал работата им, което е критерий за качество. Престижът в научната работа е важен и за привличането на обучаеми, които на фона на демографската криза и конкуренцията с чуждите вузове намаляват всяка година.

Да си учен обаче, не е лесна работа, е мнението на повечето преподаватели. Освен желание и любов към тази дейност са необходими и доста средства, най-вече за експерименти и публикуване на резултатите в признати и престижни списания. От тук нататък пътищата за финансиране са няколко и е въпрос на стратегия кой е най-удачен, за да не се налага в пълна степен учените сами да издържат научната си дейност.

Допреди няколко години опитът на военното ВУЗ в проектно отношение беше силно ограничен, но след успешно реализираните проекти от 2013 г. насам ръководството признава, че това е един от основните начини, по които може да се изгражда научен капацитет. Университетът е категоричен, че европейските пари са помогнали на много преподаватели да развият научната си кариера и да приобщят курсанти и студенти към някои от разработките си. Участник в проекта „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно изследователския потенциал на НВУ „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“ е и д-р Галина Иванова, която е главен асистент в катедра „Защита на населението и инфраструктурата“. Тя, както и повечето нейни колеги, е извървяла дългия път от идеята до крайната научна разработка. Освен ежедневната преподавателска работа посвещава голяма част от времето си на науката. Основите, поставени в докторската й дисертация, се превръщат в по-мащабно изследване, финансирано по проекта. Основните интереси на д-р Иванова са в областта на независимите източници на захранване и усъвършенстването на химичните токоизточници. Така се ражда изделие с предназначение за индустрията, което трябва да оживее от хартията и да влезе за лабораторни изпитания. „Проектът финансира идеята. За да бъде реализиран експериментът, трябваше да се използва специализирана лабораторна апаратура на сертифицирана лаборатория. Изследванията касаят климатичните и механично-динамичните свойства на разработено изделие. То е подложено на вибрационно и механично натоварване чрез различни вибростендове, както и на изпитване в различен температурен интервал в климатични камери.“, разказа гл. ас. д-р Галина Иванова. За физическия образец тя е работила в екип с учени от БАН, а специализираните изследвания са направени с техника от най-съвременен тип в Института по отбрана „Проф. д-р Цветан Лазаров” на Министерство на отбраната. Резултатите от научното изследване и лабораторните тествания са получили финансиране да бъдат публикувани в научни сборници и са представени на конференции в страната и чужбина.

Още много преподаватели са имали възможността да се включат в проекта под различна форма. Едни са били подкрепени като докторанти, други като постдокторанти, трети са рецензирали дисертации, писали са монографии, учебни програми и са осъществявали мобилности в чужбина за съвместни изследвания, обмяна на опит и представяне на университета като модерен център на знанието.

Публикацията се финансира във връзка с изпълнение на проект BG05M20P001-2.009-0001 „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научноизследователския потенциал на Национален военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“, финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Още подробности на официалните страници – www.eufunds.bg, www.nvu.bg 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *