Шефът на търновската лекарска колегия пръв изследва стреса при джипитата

Д-р Христо Димитров защити успешно дисертационен труд в Медицинския университет в Пловдив и се сдоби с научна степен доктор на медицинските науки. Тема на проучването му е „Профил на сърдечносъдовия риск и заболяванията на сърдечносъдовата система сред ОПЛ в България“ и това всъщност е първото и единствено такова в страната. Идеята му да работи по казуса се корени във факта, че здравето на общопрактикуващите лекари у нас не е било обект на изследвания заради съществуването на тази професионална група едва от 20 години и слабия интерес към проблемите на представителите й. Обект на проучването му са джипита от десет области с договор към РЗОК и с поне една година трудов стаж.

„Идеята беше да се установи какво е здравното състояние на общопрактикуващите лекари, къде са те на фона на останалото българско население, колко боледуват и дали се грижат добре за здравето си. Установих, че колегите ми са с голям риск от сърдечносъдови заболявания, като по-застрашени са мъжете, отколкото жените“, обобщи председателят на БЛС – Велико Търново.

Д-р Димитров обясни, че опасността от разболяване отчасти се дължи на това, че медиците са много натоварени с ангажименти от всякакво естество, работят в недружелюбна среда по отношение на административни изисквания, която им оставя малко време за реална медицинска дейност.

„Работим при висок процент на стрес по отношение на санкции, глоби и контролни органи. В същото време нямаме достатъчно време за почивка и възстановяване, като дори не разполагаме с достатъчно добро финансиране, което да осигури необходимото качество на грижа към пациентите“, допълни той на база на данните, които събрал.

Един от изводите на дисертацията му е, че натовареността на джипитата с основните рискови фактори е по-висока в сравнение с общата българска популация.

Дисертацията на д-р Димитров алармира за тревожна здравна ситуация сред общопрактикуващите лекари, от които 30% пушат цигари, 43% приемат ежедневно алкохол, 43% не се хранят здравословно, а цели 50% са с намалена физическа активност. Тоест всичко онова, което медиците съветват пациентите да избягват, всъщност се случва в тяхната лична действителност.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *