Новини

Стартираха строителните дейности по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” в гр. Свищов“

Стартираха строителните дейности по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” в гр. Свищов”

 

На 14 юни в Свищов стартираха строителните дейности по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” в гр. Свищов.

На ул. „Княз Борис I” №36, където ще бъде Центърът за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, се събраха представители на общинското ръководство, заинтересовани граждани, експерти и специалисти в сферата на социалните услуги, и медии, пред които кметът на Свищов Генчо Генчев обяви официално началото на строително монтажните дейности.

Градоначалникът направи ретроспекция на усилията и действията на общинското ръководство в процеса от идеята, през промяната на обществената нагласа,  до подготовка на одобрено проектно предложение. Той подчерта, че основната цел е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. С този проект на практика община Свищов се нарежда сред най-успешните общини осигуряващи модерни условия за пълен спектър от социални услуги в страната.

Проектът се реализира по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-9/15.01.2019 г. BG16RFOP001-5.002-0006-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020″, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура”, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.

Срок на изпълнение 18 месеца

Общ размер на осигуреното финансиране: 538 827,78 лв., което е 100%  БФП

Финансиране от ЕС, чрез Европейски фонд за регионално развитие в размер на 458 006,61 лв. и Национално финансиране 80 824,17 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *