Стартираха дейностите по проект „Обновяване, почистване и озеленяване на парк в село Ореш, община Свищов“

В горещия петъчен 21 юни – първият ден от лятото, служители на Кметство Ореш, Народно читалище „Филип Станиславов – 1903“, децата от ДГ „Зорница“ и служители на общинската администрация се включиха в реализацията на проект „Обновяване, почистване и озеленяване на парк в село Ореш, община Свищов, финансиран по програма „Чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС. Проектът е на обща стойност 9 982,00 лева, изцяло осигурени от програмата.

Дейностите са насочени към повишаване на екологичната култура, опазване на околната среда и загрижеността към мястото, в което живеем. Това ще се постигне чрез реализиране на мерки, допринасящи за осигуряването на по-здравословна, красива жизнена среда и обновяването на облика на съществуваща паркова територия.

Предвидено е и почистване, засаждане на паркова растителност и цветя, закупуване и монтиране на беседка, детско съоръжение, ударопоглъщаща каучукова настилка, кошчета за разделно събиране на отпадъци и ремонтиране съществуващи люлки и пейки.

По този начин ще се допринесе за създаване и възстановяване на зони за отдих и игри в парка като бъдат изградени приветливи места за отдих, отмора и игри, както за възрастни, така за млади хора и деца.

След като предварително бе извършено почистване на парка – санитарна сеч, отстраняване на растителни и битови отпадъци, днес стартираха дейностите по залесяване с дървета и храсти, като бяха засадени растителни видове – туи. Доброволци се включиха в изкопаване на дупки, торене, засаждане и поливане.

През следващия месец предстоят и другите дейности – закупуване и монтиране на беседка, пейки и кошчета за отпадъци, комбинирано детско съоръжение и засаждане на останалите дървета и храсти. Продължителността на проекта е 6 месеца.

Очакванията са, след реализацията на проекта, паркът да се превърне в място за общуване на различните възрастови групи и гости на селото. Проектът ще допринесе за екологичното възпитание на децата и учениците в с. Ореш и на неговите жители. Реализиране на всички планирани дейности водят до промяната на нагласите в обществото и постигане на целите на програмата „ За чиста околна среда“ и МОСВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.