125 четения

Инвестиция от 370 000 лв. може да доведе минералната вода до хотела и болницата

На територията на Полски Тръмбеш се намира находище на минерална вода „Полски Тръмбеш”, изключителна държавна собственост – N 57 от Приложение N 2 на Закона за водите. През 2011 година находището заедно с водовземното съоръжение – сондаж N Р-1хг, с решение на министъра на околната среда и водите са предоставени за управление и ползване на Община Полски Тръмбеш за срок от 25 години.
До края на 2017 година сондажът се експлоатира чрез компресорна станция и ерлифтна уредба. Изчерпваната чрез компресора вода се резервираше в 150 куб. м резервоар и се разпределяше към лятната къпалня – общинска собственост, намираща се в съседния на находището имот. Поради амортизирането на ерлифтната уредба през периода на многогодишната експлоатация, довело до нейната неефективност, както и пропукването на много места на съществуващия резервоар, наложиха разработването на проект за изграждане на нова помпена станция с нов черпателен резервоар за минерална вода към находище на минерална вода „Полски Тръмбеш”. Стойност на проектирането – 17 700,00 лева.
През 2018 година разработеният проект беше изпълнен, като половината от средствата за неговото финансиране бяха осигурени от Националния доверителен екофонд в рамките на инвестиционна програма „Минерални води”, а другата половина от бюджета на Община Полски Тръмбеш. Общата стойност на изпълнение на обекта възлиза на 227 144,05 лева. С изпълнението на проекта се постигна оптимизиране на водовземането чрез потопяема помпа и предоставяне на възможност за присъединяване на повече консуматори към находището.
След изграждането на новата помпена станция през 2018 г. се реализира и проект за присъединяване на летните къпални към новата помпена станция. Присъединяването се финансира изцяло от бюджета на Общината, като средствата за неговото изпълнение възлизат на 65 580,00 лева.
На територията на град Полски Тръмбеш се намира спортен комплекс „Добри Динев”, в който е възстановен и функционира един плувен басейн и е изграден един детски басейн. Между комплекса и находището през 70-те години на миналия век има изграден водопровод от азбестоциментови тръби, който към момента не се използва поради неговата амортизация. През 2017 година общината направи проучвания за установяване точното местонахождение на водопровода с дължина 3036 метра, като направените разходи за сметка на Общината са в размер на 2500 лева. След окончателното установяване на неговото местоположение Общината предприе действия по проектиране реконструкцията на водопровода и присъединяването към новоизградената помпена станция на стойност 11 400 лева. Проектът предвижда:
• реконструкция на съществуващото трасе с полиетиленови тръби HDPE Ф125 PN16 SDR11, отговарящи на естеството на минералната вода;
• присъединяването към новоизградената помпена станция посредством помпена група с напор, съобразен и с бъдещото захранване на хотел „Есперанто” в града, както и Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация;
• Изграждането на водомерна шахта за бъдещ монтаж на водомерен възел към бъдещо отклонение на водопровод за минерална вода към хотел „Есперанто” и Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация „Минерални бани – Полски Тръмбеш”.
Стойността на необходимата инвестиция за реализиране на проекта е около 370 000 лева, като Общината полага усилия за осигуряване на необходимия финансов ресурс и реализирането на проекта през следващата календарна година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!