12 четения

Мобилен екип ще се грижи за 50 души по домовете 14 месеца по проект за 105 477 лв.

Община Полски Тръмбеш подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш” e с обща стойност 105 477,12 лв., в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 89 655,55 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, а проектът стартира на 1 юли. Основната цел на проекта е да се подобри достъпът до мобилни интегрирани здравно-социални услуги, оказване на психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване за възрастните хора и хората с увреждане.

Допустими целеви групи по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства. Предвижда се над 50 лица от община Полски Тръмбеш да получат подкрепа.

Предоставяните услуги ще са безплатни за хората. Предвижда се мобилният екип да работи в домовете на хората. В проектните дейности се предвижда подбор на потребители и персонал за предоставяне на интегрирани услуги, предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги, предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране, обучение и супервизия на персонала. Мобилният екип от специалисти ще включва основно медицински специалисти и социални асистенти, които по график ще посещават потребители в домовете им в зависимост от установените потребности. Ще бъде назначен и сътрудник социални дейности, който ще съдейства на обслужваните лица за уреждане на въпроси, свързани със снабдяване с помощнотехнически средства, административни услуги. Социалният сътрудник ще извършва и мониторинг на качеството на услугата. Психологическата подкрепа ще се извършва от квалифициран психолог, който ще извършва индивидуални консултации в домовете на потребителите на услугите по проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!