103 четения

Пожарната предупреждава: Глоба от 200 до 2000 лв. за нарушения по време на жътва

Със заповед на кмета на община Полски Тръмбеш, считано от 10.06.2019 г., е определен етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури и е обявен пожароопасен сезон на територията на общината.

Общата площ на засетите житни култури през 2019 г. е 111 336 декара (от които 97 000 дка пшеница и 14 336 дка ечемик). В жътвената кампания не се допуска да участва земеделска техника, без тя да бъде технически изправна, оборудвана с необходимите средства за първоначално пожарогасене, изправни стандартни искрогасители. Като най-чести причини за възникване на пожарите се установяват небрежност при боравене с открит огън, техническа неизправност и късо съединение в селскостопанската и транспортната техника. Земеделската и друга техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди и съоръжения и стандартни искрогасители. Акумулаторните батерии трябва да са защитени от удар, вибрации и от попадане на метални предмети върху полюсите. Зърнокомбайните се осигуряват с устройства за защита от статично електричество.

По време на жътва в житните блокове задължително се осигурява трактор с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м, а над 2000 дка и трактор с цистерна с вода с помпа, най-малко 2000 литра. Масивите се парцелират на участъци за еднодневна работа на зърнокомбайните, както и за отделяне площите на отделни собственици.

Подценяването на изискванията за пожарна безопасност създава условия за възникване на пожари с големи щети. От настъпването на восъчна зрялост на житните култури до окончателното прибиране на реколтата тютюнопушенето и паленето на огън се извършва на безопасни места, отстоящи на разстояние от посевите най-малко на 50 м. Не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до житни масиви. При неспазване на горните изисквания нарушителите носят административнонаказателна отговорност съгласно чл. 260 от закона за МВР – глоба от 200 до 2000 лв.

Изгарянето на стърнища, слама и суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи категорично се забранява. Участниците в жътвената кампания и гражданите са длъжни да предприемат мерки за съобщаване на органите на ПБЗН при забелязан пожар в житни масиви на телефона в РС ПБЗН – Полски Тръмбеш – 06141/5045, GSM 0887 000 643 или на тел. 112.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *