66 четения

Четвърта година в Община Свищов работи младежки медиатор

За първи път през 2015 г. в рамките на Национална програма „Активиране на неактивни лица“ в Община Свищов е назначен на работа младежки медиатор. Общинска администрация – Свищов, бе и първата община в България, подала заявка за разкриване на работно място за медиатор.

След прецизен съвместен подбор от Бюрото по труда и Община Свищов към дирекция „Административно, правно и информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“ е назначена Кръстина Александрова. Като младежки медиатор вече 4 години тя изпълнява функцията на посредник между младежите и различните институции, които предоставят социални, здравни, образователни и други услуги. Убедена е в положителните резултати от изпълнението на основната цел на програмата и отчита приноса й за активиране и включване на пазара на труда на неактивни, включително обезкуражени лица и младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани като безработни.

От своето назначаване до момента младежкият медиатор се е срещнал с над 317 младежи, като след първоначалното идентифициране и консултиране значителна част от тях са реинтегрирани в образователната система, което е от изключителна важност за тяхната бъдеща реализация.

Младежкият медиатор заедно с експерти и специалисти от Общината положиха усилия за обхващане и на безработни лица чрез индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличане и мотивиране за регистрация. В рамките на индивидуални и групови срещи специалистите работят за насърчаване включването на млади хора от всички населени места в община Свищов в обучения, както и за връщането им в образователната система. Съдействие също така получават и за осигуряване на заетост, ориентиране при изготвяне на CV, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение.

Само по проекта, изпълняван от Община Свищов, „Младите хора в община Свищов – активни участници на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха активирани общо над 60 младежи, като 54-ма от тях бяха назначени на работа в Община Свищов за срок от 6 месеца на различни длъжности, съответстващи на преминалото обучение.

 

 

Кръстина Александрова

Сн. Община Свищов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!