Пет лица работят в изпълнение на Регионалната програма на Община Свищов „Осигуряване на заетост за почистване и поддържане на инфраструктурата на град Свищов“

В поредица от материали общинска администрация Свищов представя всяка една от програмите, насочени към осигуряване на заетост с нейните специфики и ангажираните лица по нея.

Повече от десет години община Свищов успешно реализира своите проектни предложения по Регионалната програма за заетост.

Като водещ приоритет в тази програма е подобряване условията на живот и жизнена среда на населението, чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в общината. Това се постига чрез мотивиране на лицата за заработване на трудовите им възнаграждения, формиране на навици за постоянна трудова ангажираност, ежедневна работа и професионална отговорност към извършваната дейност и не на последно място – намаляване на безработицата на продължително безработните лица и лицата над 50 годишна възраст. 

Регионалната програма за заетост на община Свищов за 2019 г. „Осигуряване на заетост за почистване и поддържане на инфраструктурата на град Свищов“ стартира от 03.06.2019 г. и е насочена към поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа, почистване на пътни канавки, изрязване на храсти, косене на трева по банкети, почистване и отводняване на улици, дерета, и канали и поддържане на детски площадки, и паркове. В продължение на 6 месеца са наети 5 лица по програмата, от които 4 бр. „Общ работник“ и 1 бр. „Работник, поддръжка на пътища“.

Лицата, които ще се грижат за поддържане и почистване на парковете са разпределени в района на площад „Алеко“, площад „Свобода“ и Градската градина. Това са Йорданка Йорданова и Иванка Иванова.

За поддържане и почистване на пътни канавки, изрязване на треви по банкети и други, в района на вътрешнокварталните улици на град Свищов е назначен Айнур Акифов.

За почистване на канали и наноси, затлачвания, отводняване на дерета, детски площадки и събиране на отпадъци в пешеходните зони ще се грижат Анка Филипова и Зорница Атанасова. В техните райони попадат улиците „Цар Освободител“, „Дунав“, „33 – ти Свищовски полк“, „Цанко Церковски“ и „Петър Ангелов“, в град Свищов.

Ежедневните усилия, които работниците полагат допринасят не само за подобряване на обществената среда и социалната инфраструктура, но и към създаване на условия за устойчива заетост.

Проектните дейности ще продължат до края на месец ноември 2019 г., като финансовите средства в размер на 20 030,00 лв., осигурени изцяло от Държавния бюджет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *