30 четения

Зорница Русинова: „Дигиталните умения са приоритет в процедурите за заетост по ОПРЧР”

– Г-жо Русинова, какви решения бяха взети на заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“?

– Поради засиления интерес към програмите за заетост на заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бе взето решение за удължаването и увеличаването на бюджетите на „Младежка заетост“, „Обучения и заетост“ и „Готови за работа“.

Операция „Младежка заетост“ е удължена до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 20 млн. лв. и така средствата стигат общо 102 млн. лв. С 50 млн. лв. се увеличава общият бюджет по операция „Обучение и заетост“. Така той става 201 млн. лв. Продължителността на операция „Готови за работа“ се удължава до 2023 г., а финансирането от Европейския социален фонд се увеличава с 5 млн. лв. Така общият бюджет по процедурата става 15 млн. лв. Процедура „Работа“ се удължава с една година до 2020 г., като очакванията са 7850 безработни и неактивни лица да са придобили квалификация или да имат работа при приключване на проекта.

– Какви дейности се предоставят по операциите?

– Програмата „Младежка заетост“ осигурява възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Операцията „Обучения и заетост“ ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица над 29 г. чрез нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и дигитална компетентност.

– Как ще се промени обхватът им?

– Очакванията ни са през операцията „Младежка заетост“ да преминат най-малко 19 375 безработни лица до 29 г. До края на първото тримесечие на 2019 г. по проекта са сключени 11 851 договора с работодатели. В „Заетост” са включени 18 694 безработни лица до 29 г., като до момента 9823 от тях са наети на постоянни трудови договори. Само за първото тримесечие на 2019 г. от страна на работодателите са подадени 718 заявки за разкриване на 1726 свободни работни места за младежи. Стойността на сключените договори с работодатели до момента възлиза на 76,5 млн. лв. След включването на младежите в операцията приблизително 51% от тях остават на работа при същия работодател, а други 24% се преориентират и с вече натрупания опит започват работа при друг работодател. 89% от младежите изразяват удовлетвореност от включването си в обучение на работното място или стажуване. Операцията е полезна и за работодателите, тъй като чрез нея успяват да увеличат производителността на труда, като разпределят по-добре дейностите и процесите с цел разрастване на бизнеса.

В операция „Обучение и заетост“ се предвижда 8510 неактивни и безработни лица с трайни увреждания над 29 г. да започнат работа. До момента работодателите са подали 3156 заявки за разкриване на 10 698 свободни работни места за хора с увреждания.

Дейностите по активиране на неактивни младежи до 29 г. по „Готови за работа“ ще се фокусират в по-малките населени места, където процентът им е сравнително висок спрямо средното равнище в Европейския съюз. Очакванията са в операцията да се включат 17 500 неактивни участници от 15 до 29 г., които нито работят, нито учат. Около 5250 неактивни участници ще получат квалификация или ще имат работа, включително като самостоятелно заети лица. До момента по процедурата са активирани общо 10 858 неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!