Инспекторатът на ВСС не откри нарушения в Апелативна прокуратура

Инспекторатът на ВСС провери Апелативна прокуратура и не откри нито едно нарушение по време на комплексната планова проверка за 2017 г. и 2018 г. Екипът е направил своите изводи за реалното изпълнение на препоръките от предишни проверки, както и сравнителен анализ и оценка на организацията на дейността в Апелативната прокуратура. Въз основа на извършената проверка ревизиращите са констатирали много добра организация на работата във ВТАП, както по отношение на администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност и ръководно-контролната дейност на прокуратурите в апелативната зона. Дадена е препоръка да бъде награден съдебен служител за отлично изпълнение на служебните задължения.

По същото време е била направена и проверка на Районната прокуратура във В. Търново. Цел на проверката е изготвяне на цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на Районната прокуратура, организацията на образуването и движението на преписките и делата, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела и констатиране на противоречива практика за последните две години. След задълбочен анализ ревизиращият екип от Инспектората на ВСС е направил извод, че районният прокурор е създал изключително добра организация на работата във ВТРП, както по отношение на администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност. Екипът е констатирал, че всички препоръки, дадени във връзка с предходни комплексни и тематични проверки, са изпълнени, а резултатите от настоящата комплексна проверка не са дали основание за изготвяне на нови препоръки.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *