Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Д-р Ивелина Гецова подписа 5 договора за финансиране на проекти от Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец

На 01 август 2019 г. д-р Ивелина Гецова – Кмет на Община Лясковец връчи договори за финансиране от създадения в община Лясковец Фонд за подкрепа на местни инициативи, съвместно с Платформа „Агора”. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.

Одобрените проектни предложения са пет на обща стойност 12 000 лева, като това са неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за народните читалища (ЗНЧ), етажна собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност. Срокът за реализация на инициативите е с продължителност 3 месеца.

Одобрените за финансиране проекти предложения са насочени към стимулиране на местното население в община Лясковец, да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми.

Очаквани резултати от реализацията на одобрените за финансиране проектни предложения са:

– подобряване на материалната база, чрез осигуряване на оборудване за кабинет по готварство в СУ „Максим Райкович”. Придобиване на опит в сферата на културата, образованието и кулинарията от екипът и учениците на училището.

– оформяне и поставяне на монумент на пространство, където ще могат всички жители и гости на община Лясковец да се запознаят с исторически факти за освободителната война и приноса на лясковчани за възстановяването на българската държава.

– подобряване на материално – техническата база на НЧ „Напредък – 1870” , създаване на по – добри условия за интелектуално, артистично и личностно развитие на над 150 участници в музикалните и танцовите школи, самодейците в певческите състави и театъра. Създаване на по – добри условия за опазване и съхранение на реквизита на съставите.

– озеленяване и благоустрояване на междублоково пространство в гр. Лясковец на ул. „Въстаническа” № 1. Подобряване на условията за живот и отдих на живущите на междублоковото пространство. Насърчаване развитието на местните инициативи водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.

– получаване на практически знания за транспортната култура, чрез закупуване на оборудване, с помощта на което децата от ДГ „Радост” гр. Лясковец ще получат качествена подготовка и знания за Безопасност на движението по пътищата (БДП).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *