45 четения

Водната асоциация на региона имаше извънредно Общо събрание

АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО във вторник. Извънредният форум бе, за да се определят паричните вноски на основните акционери в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и Цветомир Атанасов – главен секретар на Асоциацията по ВиК, счетоводители, експерти, кметове и представители на общините.

Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – Велико Търново, за 2020 г. да бъде 25 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Община Велико Търново – 22,30% участие, Община Горна Оряховица – 11,74%, Община Елена – 2,37%, Община Златарица – 1,00%, Община Лясковец – 3,37%, Община Павликени – 6,00%, Община Полски Тръмбеш – 3,63%, Община Свищов – 10,57%, Община Стражица – 3,20%, и Община Сухиндол – 0,64%.

По време на заседанието бе прието решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново, след изготвяне на регионално прединвестиционно проучване по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *