36 лични асистенти ще оказват подкрепа на хора с увреждания във Велико Търново

Какво трябва да знаят желаещите да получават помощ и тези, които ще ги обгрижват

 

От 1 септември в община Велико Търново започва предоставянето на подкрепа по закона за личната помощ. Назначени са 36 лични асистенти, които ще обгрижват в домашни условия 33 пълнолетни лица с 90 и над 90 на 100 процента намалена трудоспособност и 3 деца с увреждания. Това информира Росица Димитрова, началник на общинския отдел „Социални дейности и здравеопазване“. Тя обясни, че през месеца екипът й следва да обработи документите на общо 10 кандидати по механизма.

„Жeлаещите да се възползват от подкрепа по закона за личната помощ преди това трябва подадат заявления в дирекция „Социално подпомагане“, която съгласно със закона за хората с увреждания извършва индивидуална оценка на потребностите. Всеки кандидат получава направление с оценката и броя месечни часове, на които има право. След това се подава заявление декларация в общината до кмета“, уточни Димитрова.

По думите й самата община има ангажимент да предостави механизма в качеството си на доставчик на личната помощ. Кандидатстването обаче има особености. Едната касае пълнолетните, които получават чужда помощ по реда на Кодекса за социално осигуряване. В самото заявление те следва да впишат, че дават съгласие тя да бъде превеждана от НОИ на „Социално подпомагане“ и от там респективно на общината, защото местната администрация участва в образуването на месечното възнаграждение на асистента. Същият механизъм се прилага и за малчугани с 90 и на 90 процента инвалидност – по закона за семейните помощи за деца.

„Броят на часовете, през които лицето с намалена трудоспособност ще получава подкрепа, се умножава по часовата ставка, която тази година е в размер на 3,37 лв., в резултат на минималната за годината работна заплата. Така се образува възнаграждението за съответния личния асистент. За да получи индивидуалната сума обаче, до 3-то число на всеки месец асистентът има ангажимент да представи в общината месечен отчет за реално отработените часове“, заяви социалната шефка. Ако процедурата бъде извършена с срок, превеждането на заплатата ще става до 20-о число на месеца.

Право да станат асистенти имат роднини и близки на хора увреждания, а максималният брой часове за подкрепа е до 168 часа месечно.

Повечето от одобрените 36 лица в общината ще бъдат обгрижвани над 100 часа, а само едно лице – 93 часа.

„Ние сме ангажирани към подкрепата в домашна среда, защото по-добро от това няма. Проблемът ни ще бъде, когато кандидатът да ползва подкрепа от асистент не посочи конкретен такъв и очаква общината да му предложи. Нямаме нито едно входирано заявление за асистент, който да иска да оказва подкрепа“, подчерта Димитрова. Тя препоръча хората дори да вписват заместник-асистент, в случай че титулярят се разболее или изпадне в невъзможност да изпълнява задълженията си.

Задействано е уеб приложението на НОИ, в което социалните власти в общината ще въвеждат всички новости и информация по механизма, за да може хората да срещат по-малко препятствия по програмата.

Потенциалните ползватели на услугата във Велико Търново са около 600 пълнолетни и 113 деца. Кандидатстването е целогодишно, а оказването на личната помощ ще е в индивидуален срок в зависимост от експертното решение на ТЕЛК.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *