Над 880 души се ползват от социалните услуги, предлагани в община Горна Оряховица

Социалната политика на територията на община Горна Оряховица е изключително добре развита. В рамките на изминалия мандат социалните дейности в общината са били обезпечени с над 16 млн. лв. На територията на общината се предоставят 13 социални услуги. Част от тях са делегирани от държавата дейности. Това са Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Драганово; Дом за пълнолетни лица с физически увреждания в Горски Горен Тръмбеш; дневните центрове за деца с увреждания и за пълнолетни лица с увреждания; Център за обществена подкрепа; Защитено жилище за лица с умствена изостаналост; Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и приют.

Със средства от общинския бюджет се осигурява функционирането на Домашен социален патронаж. През мандата е разширена неговата дейност и сега 370 души получават топла храна. В рамките на патронажа е открита нова услуга „Ученическо столово хранене”. От нея се ползваха учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, а от тази учебна година топъл обяд ще бъде предлаган и на учениците от ОУ „Иван Вазов“, с което се запълва капацитетът от 300 обяда.

В Горна Оряховица заработи и приют, който е с капацитет 15 души. На потребителите на социалната услуга са осигурени подходящи условия за живот за задоволяване на базови потребности, като подслон, храна, хигиена и социално консултиране. Срокът на пребиваване е три месеца.

С финансиране по проекти и чрез постановления на Министерския съвет работят обществена трапезария, която предлага топла храна на 45 потребители; услугата „Приемна грижа“ с осем приемни родители, както и услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, чрез които са обхванати 85 потребители.

Предстои да стартира услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, като се очаква услугата да бъде в полза на 108 потребители.

Общо от социалните услуги на територията на общината са обхванати над 880 потребители.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *