Изпратиха с плакети и благодарности съветниците и кметовете на малките населени места в Търновската община

Валерия Дончева, Николай Илчев, Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов рекордьори по питания за различни проблеми

 

СПЕЦИАЛНИ ПЛАКЕТИ ОТ КМЕТА ДАНИЕЛ ПАНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ ПОЛУЧИХА 37-ТЕ общински съветници, както и кметовете на малките населени места заради приключването на мандата им. Двамата благодариха персонално на всеки за добре свършената работа и успешния мандат и приеха също благопожелания от всички отличени.

От началото на настоящия мандат до момента Великотърновският общински съвет е провел 62 заседания и са приети 1621 решения. Постоянните комисии са имали 495 заседания.

За пръв път в този мандат всеки гражданин получи право на изказване в началото на заседанието. Бяха въведени информационна система на Общинския съвет и пряко онлайн излъчване на сесиите. От юни 2016 г. заседанията на Общинския съвет, както и на постоянните комисии, са провеждани с информационната система на Общинския съвет (ИСОС). Заседанията се излъчваха пряко на секцията на Общинския съвет в електронната платформа на Община Велико Търново. Друг нов момент са ежемесечните приемни дни за жителите на общината. Провеждани са и изнесени приемни в различните квартали на града и в населени места, както и една съвместна с директора на ОД на МВР в селата Водолей и Дичин.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОСЪЩЕСТВЯВАХА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, КАТО ОТПРАВЯТ ПИТАНИЯ чрез председателя до кмета на общината, отнасящи се до въпроси от дейността на администрацията. През настоящия мандат са отправени общо 133 питания, като 90 на сто от тях са дело на Валерия Дончева, адвокат Николай Илчев, Петко Тюфекчиев и Стоян Витанов. На всички питания кметът на общината е отговорил лично, а по едно от питанията са проведени разисквания и е прието решение.

През този мандат бе актуализирана голяма част от нормативната уредба на Община Велико Търново, като са приети седем изцяло нови наредби.

С. МАРИНОВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *