Водещи новини

Даниел Панов: „За два мандата отворих пред Велико Търново много възможности, имаме ясен план накъде продължаваме”

Вече имаме осигурено финансиране за голяма част от проектите

 

– Преди броени дни получихте престижната награда „Кмет на годината” в категорията „Образование, спорт и младежки политики”. Това отличие е многообещаващ старт за новия ви мандат. Какво недовършено от предишния мандат остана в този социален сектор?

– Велико Търново вече няколко поредни години е сред лидерите в класацията на най-добрите градове за живеене у нас. Целта на всичките проекти, които реализирахме или които са в изпълнение, е да подобрим трайно качеството на живот и да създадем благоприятни условия за младите хора и семейства, за децата на старата столица. Рекордната раждаемост за трите поредни години и увеличаването на населението са новини, които още по-силно ни мотивират да инвестираме в съвременни условия за отглеждане, образование и развитие на децата и учениците.

С модернизацията на училищата и детските градини вече сме обновили голяма част от образователната инфраструктура. Предстоят основни ремонти в ОУ „Петко Р. Славейков“ във В. Търново и ОУ „Неофит Рилски“ в Килифарево. Имаме готови проекти за реконструкция на физкултурни салони в училищата, за което ще има държавна програма.

Преди броени дни започна строителството на новата детска градина за 120 деца в кв. „Зона Б”. Тя ще бъде факт през 2020 година и е първото изцяло ново детско заведение от 40 години насам. С разширяването на детска градина „Здравец“, за което също вече има средства, на практика ще имаме още една нова детска градина през следващата учебна година.

На финал са дейностите по новото тренировъчно игрище за футбол – остават довършителни работи и въвеждането му в експлоатация. Новият футболен комплекс се намира в непосредствена близост до Спортно училище „Георги Живков”. Разработили сме проект за втори тренировъчен комплекс западно от стадион „Ивайло“ и вече проведох среща с Българския футболен съюз.

– Над 125 милиона лева – европейски, държавни и общински средства, бяха инвестирани в общината през последните четири години. Благодарение и на това Велико Търново се нареди сред проспериращите български градове. Кои са осъществените проекти, с които вие най-много се гордеете?

– През този мандат затвърдихме мястото на Велико Търново сред седемте водещи общини по целесъобразно изразходвани средства от Европейския съюз. Това значително повишава доверието към нас и ни позволява да кандидатстваме за финансиране от ЕС с повече и по-различни дейности.

 

ЗА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ СА ОТВОРЕНИ И СРЕДСТВАТА ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Всеки един проект, независимо в коя сфера е, е важен за Велико Търново и за подобряване на качеството на живот на хората. Това важи и за инфраструктурата в Стария град – сърцето на Велико Търново. Тези 38 улици и площади, които обновихме през последната година, не бяха ремонтирани основно близо половин век. Това важи и за шестте училища и трите детски градини, ремонтирани през мандата, и за инвестициите в градската среда в кварталите, и за подобрената бизнес среда в Западната индустриална зона. Не бива да забравяме, че имаме една от най-модерните регионални системи за твърди битови отпадъци. Как изглеждаха улица „Магистрална” и Дъговият мост, общинският път към Дебелец преди четири години? Какво да кажем за квартал „Чолаковци“, който 40 години бе забравен, а сега почти цялата инфраструктура е обновена. Новите улици и пътни връзки в кварталите „Бузлуджа“, „Зона Б“ и „Картала“ също ще са от полза за десетки хиляди наши съграждани.

– Велико Търново е общината с една от най-силно развитите мрежи от социални услуги. Какво още предстои в тази насока?

– Действително е така. С подкрепата на ЕС създадохме Общностен център за деца и родители „Царевград”, а в кв. „Зона Б“ е построен иновативен Кризисен център за подкрепа на хора, изпаднали в нужда, заради бедствия, аварии, трафик на хора или други посегателства. Благодарение на мрежата от социални услуги

 

ПРЕЗ ЧЕТИРИТЕ ГОДИНИ Е ПОДОБРЕНО КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПОВЕЧЕ ОТ 3000 ДУШИ

 

включително деца в неравностойно положение или в риск.

С европейско финансиране ще бъде изграден изцяло нов комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост – както в града, така и в с. Церова кория. Спечелихме проект за основен ремонт на сградата на Домашния социален патронаж.

Като председател на Сдружението на общините, аз съм лично ангажиран с осигуряването на повече държавно финансиране за социалните услуги. Това е нашата отговорност към възрастните хора и за мен тя не трябва да е само розови обещания, а реални, конкретни действия.

От 1 януари 2020 г. влизат в сила нов Закон за личната помощ и Закон за социалните услуги – услугите ще бъдат съобразени с конкретните потребности във всяко населено място. И ние вече правим този анализ, а всички нови ангажименти на общините в социалната сфера ще бъдат финансирани с европейски средства.

Планираме съвместно със съседните общини да работим за развитие на услугите. Велико Търново, като лидер в социалните дейности и туризма, ще има водеща роля при формирането на структури за споделени услуги с по-малките общини. Вече е в процес регистрацията на Организация за управление на дестинацията на ниво област Велико Търново и област Ловеч с водещ партньор Община Велико Търново.

– През този мандат освен в центъра се инвестира и в крайните квартали на града. Облагородяването им е факт, но за кои важни улици не стигнаха средства?

– Всеки жител на общината има своята важна улица. За мен, като кмет на Велико Търново, е важна и най-малката пресечка в най-отдалеченото селце. Заедно с екипа ми работим за конкретно планиране на всички необходими дейности. А най-добрата новина е, че

 

ЗА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ВЕЧЕ ИМАМЕ ОСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ. В ПЪРВИЯ ЕТАП НА НОВИЯ МАНДАТ СМЕ ЗАЛОЖИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА 13 КМ УЛИЦИ И ПЪТИЩА В ГРАДА

 

Тук влизат няколко улици в кв. „Света гора“ и кв. „Асенов“, включително и две нови мостови съоръжения, обходният път край крепостта Царевец, улица „Опълченска“ и северният вход на града, ул. „Теодосий Търновски“ и източният вход на града. За всички тези обекти имаме одобрен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния.

Цялостна реконструкция ще претърпят също булевард „България“, кръстовищата до Летния театър и „Беляковско шосе“.

Проектирана е обходната улица край Скалния венец в центъра на града, където първите дейности са свързани с подмяна на ВиК мрежите. Започнахме я в този мандат с основната реконструкция на съществуващите й части – и откъм крепостта Царевец, и откъм улица „Гурко“. Много обекти в населените места са в процес на техническо планиране.

– Тъй като вече сте в предизборната кампания, да минем и на неудобните въпроси?

– Неудобни за кого? Не се притеснявайте. Питайте за всичко. Аз винаги съм бил достатъчно открит и неприлично откровен.

– Едно от основните обвинения в социалните мрежи е за некачествените ремонти и за това, че се налага ремонт на ремонта? Приемате ли тази критика?

 

– АЗ ПРИЕМАМ ВСЯКА КРИТИКА И ВИНАГИ СЪМ БИЛ ПО-ПРИЗНАТЕЛЕН НА ТЕЗИ, КОИТО МЕ КРИТИКУВАТ

 

Защото славословци винаги има в изобилие.

Всеки от нас е правил ремонт у дома, включително и вие. Не вярвам да сте попадали на майстор, след който, като си влезете вкъщи, и да ахнете от изненада колко добре се е справил. За съжаление, строителният бранш също е в сериозна криза за кадри. Сигурно следите публикациите в медиите – навсякъде, където се строи, има проблеми. Във Велико Търново обаче сме въвели много взискателен контрол към изпълнителите. И когато нещо не е изпълнено така, както е било възложено – следват санкции. Всъщност какво е „ремонт на ремонта”? Който не се е справил добре – ще си поправи грешката, докато не стане качествено. Мисля, че това е справедливо. Гражданите не трябва да плащат за лошо изпълнено строителство. Затова, докато обектите са в гаранционен период, настояваме изпълнителите за своя сметка да изпълнят всички строителни работи така, че и общинските специалисти и гражданите да бъдат доволни. Не си мислете, че за общината като бенефициент по проекти това е много приятно задължение. Другият вариант е нищо да не се ремонтира. Тогава недоволни от некачественото строителство изобщо няма да има.

Важно е да се научим да ценим усилията. Какво, като паркът „Света гора” е един от примерите за съвременно ландшафтно строителство? Кой чупи пейки? Кой огъва кошчетата в новите детски градини – ето вчера бях в квартал „Чолаковци” – кошчетата на новата детска градина са вече огънати. Това не съм го направил аз. Отговорността е на всички. Тези, които наричаме вандали, са нечии деца. Искате ли да им разпространим снимките от видеонаблюдението? Дали ще има много горди родители? В Европа парковете са с огради и вечер се заключват, въпреки строгите санкции и старите традиции да се пази общественото имущество. То не е на кмета или на служителите в общината. То е на всички нас.

– Какво става със Старото военно училище или така наречения нов градски център. Минаха оспорвани конкурси, кога можем да очакваме нещо да се случи там?

– До края на годината ще бъде подписан договорът с екипа на италианския архитект Клаудио Нарди, който спечели конкурса. Това е международен договор, който в момента е в процес на съгласуване. В края на септември арх. Нарди отново ще бъде във Велико Търново. Следващата стъпка е да обявим процедурите за изграждането на конгресния център. Паралелно с това се изготвя ПУП на целия проектиран вече терен и специален екип, който ще бъде ангажиран с инвестиционното промотиране на Велико Търново, ще бъде ангажиран да привлича инвеститори.

За онези, които си позволяват да спекулират с темата, искам още веднъж да подчертая, че през тези няколко години сме разработили различни модели за израждането на новия градски център, проучили сме опита на други градове, предимно от чужбина, защото

 

В БЪЛГАРИЯ ДОСЕГА НИКОЙ ГРАД НЕ Е ПРЕДПРИЕМАЛ ТАКОВА МАЩАБНО СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО В ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР

 

Създали сме типов механизъм, така че цялото строителство да бъде изпълнено с частни капитали, включително и зоните за отдих, паркиране, спорт и развлечения. Великотърновци няма да жертват бюджета на общината за реализирането на този амбициозен проект, но в същото време ще запазят контрола и собствеността.

Точно тази важна и отговорна работа остава скрита, тя е невидима за обикновените хора и в повечето случаи напълно непонятна за някои общински съветници, но тя защитава интересите на града.

– Организацията на движението и липсата на паркоместа също са част от критиките към общинската администрация. Забуксува ли проектът за интегриран градски транспорт?

– Напротив. Това е още един повод, който ще имат великотърновци за гордост. Вместо да се хвърлим да купим автобуси, да задръстим града с нови маршрутки, ние заложихме първо на обстойно проучване на транспортните навици и потребности. Държа да поздравя великотърновци – само за седмица над 1200 души попълниха онлайн анкетата, която изследва транспортните нагласи. Мнението на хората ще бъде взето под внимание. На тази база

 

ВЕЧЕ СЕ РАБОТИ КАКТО ПО ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ТАКА И ПО НОВАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

 

В реализирането на проекта са предвидени всички съществуващи интелигентни системи за управление: дистанционен контрол на трафика, информация за движението и разписанието на автобусите, данни за свободните места на паркингите, а такива предстои да се изградят както в града, така и в буферните зони.

Проектът включва и нова основна градска линия, обслужвана с електрически автобуси. Тя ще свързва новите буферни паркинги с централната част и Стария град. Двете зони за паркиране ще са в местността Френкхисар и в района на бившето Сержантско училище. Също по проекта е заложено изграждането на пешеходния надлез над улица „Магистрална“, за който почти всеки ден разговарям с хора от града и близките селища.

Планираните инвестиции в транспортната мрежа не спират дотук. Разработваме специален маршрут до квартал „Варуша“ – вече проведохме тестове със специален малогабаритен електробус. Планираме изграждане на паркинги до църквата „Св. Четиридесет мъченици“ и в района на Хуманитарна гимназия, като последният ще е многоетажен.

 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗГРАЖДА СИСТЕМА, КОЯТО Е ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УМЕН ГРАД

 

Неотдавна бях на посещение във Виена и имах възможност на практика да видя как функционира системата, която планираме да изградим във Велико Търново.

– С откриването на Регионалната система за твърди битови отпадъци беше решен въпросът за събирането и преработването им. И въпреки това ежедневно се публикуват снимки със замърсени междублокови пространства и натрупан боклук около контейнерите за смет. Ние ли нямаме нужната култура да пазим чисто, или има още какво да направи администрацията в тази посока?

– Администрацията няма правомощията да възпитава. Аз мисля, че от публикуваните снимки трябва първо да се срамуват тези, около чиито домове са направени тези снимки. От 2018 г. поетапно започна въвеждането на нов метод за изчисление на такса смет – не по данъчна оценка, а по обема отпадъци. Предстои общината да подготви и проиграе различни модели за определяне на новите такси, а държавните органи ще ни предоставят актуални данни от преброяването на населението, което предстои през 2021 г.

Както във всички решения, свързани с живота ни, участието на всеки от нас ще бъде важно, за да бъде избран най-справедливият модел. Готови сме да започнем поставянето на подземните контейнери за смет. Знам, че щях да спечеля много симпатии, ако бяхме започнали да ги поставяме сега, но аз смятам, че разумното планиране и правилното изпълнение е по-важно от ефектните действия и е признак на отговорност към нашите данъци.

– Велико Търново затвърди облика си като център на културния туризъм, както в България, така и в Европа. Има ли още какво да се направи за неговото развитие?

– Има още много работа пред нас. Важното е да знаем какви цели искаме да постигнем. Нашата цел е да повишим качеството на туристите, които посещават града ни, защото

 

ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ОСПОРИ ЛИДЕРСТВОТО НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КАТО НАЙ-АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

 

„Царевград Търнов” е водещата структура в бъдещото туристическо развитие на Северния централен район. В момента се създава Организация за управление на дестинацията, който съвместно с Министерството на туризма и с българските представителства зад граница ще продължи активно да промотира туристическия потенциал на общината. На фона на фалита на световния лидер сред туроператорите инвестициите в туризма са от голямо значение, за да запазим и да развием постигнатите позиции. Нещо повече – местният бизнес няма да бъде засегнат от оттеглянето от пазара на една от най-големите туристически фирми в света, защото общината се ориентира правилно в развитието именно на културния туризъм.

Предстоят ни и следните инвестиции в инфраструктурата за култура и духовни дейности – възстановяване и реставрация на портата на Царевец край Френкхисар – под Балдуиновата кула; разширяване на Мултимедийния посетителски център, основен ремонт на сградата на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Тук влиза също обновяването на останалите 13 улици в кв. „Варуша“ и Стария град, които не бяха в обхвата на проекта за градска среда. За тези дейности очакваме средства от Регионалното министерство. Със строителство на експозиционната зала в новия градски център Велико Търново има всички предпоставки да се превърне в световен център за конгресен туризъм. До края на годината започва основният ремонт на Художествена галерия „Борис Денев“, а в Летния театър ще бъде изградена покрита сцена.

– Каква предизборна кампания очаквате и какво ще пожелаете на вашите опоненти?

– Моята кампания ще бъде както винаги толерантна и етична. Надявам се претендентите за кметския пост да се отнесат към гражданите на общината с необходимото уважение и респект и да не се изкушават от евтин популизъм. Велико Търново е специално място – ние сме консервативни, но добре можем да се ориентираме от какво имаме полза и кой се опитва да ни използва, за да извлече ползи за себе си.

 

ЗА МЕН ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е КАУЗА! ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИМА СПЕЦИАЛНО МЯСТО В СЪРЦЕТО МИ

 

затова и плановете ми – лични и професионални, винаги са били свързани само с този прекрасен вечен град!

8 thoughts on “Даниел Панов: „За два мандата отворих пред Велико Търново много възможности, имаме ясен план накъде продължаваме”

 • Пълен неудачник си Панов. Искрено се надявам да не те изберат за трети път. Половината неща за които говориш са още от времето на предишния кмет или са почнали от негово време ти само си ги довършил наготово. Нищо не правиш за този град съсипваш го

  Отговор
 • Абсолютно нищо не е направил за града всичко е от предишния кмет само за туризъм е направил малко и това е. Не заслужава трети мандат

  Отговор
  • Няма никакво значение какво пишеш. Следващият мандат отново ще е на Панов.
   Ще спечели още на първи тур, с голяма преднина пред втория.

   Отговор
 • Да вземеш и новия път към зоната да отвориш😂😂😂, няма да е лошо…. 🤔🤔🤔

  Отговор
  • Няма трезвомислещ жител на града, който да не гласува за Панов. Вярвам, че ще спечели още на първи тур с голяма преднина.

   Отговор
 • Какво си направил, бре? В общи линии – нищо съществено. Направи едни тротоари за срам на града ни! Не си ли ходил в Сливен, в Хасково, на бул. „Витоша“ в София? Стъпвал ли си в крайните квартали? Същия манипулатор като ментора си си!

  Отговор
 • Хвала вам, господин Кмете! Всички виждаме. Продължавайте все така, а на платените омразници не обръщайте втимание

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *