Наталия Сотирова: „Образованието е в основата на реализираните възможности“

Родена през 1961 г. в Русе, педагог, старши учител

С преференция 131

 

Искам с активното си участие в Общинския съвет да помогна Велико Търново да стане община на реализираните възможности. Мисля, че един от най-важните проблеми е задържането на младите хора не само в община Велико Търново, но и в България като цяло. Емиграцията, продиктувана от липсата на работни места и от ниското заплащане на труда, води до изтичане на един от най-ценните икономически ресурси – хората. Последното е в основата на влошеното демографско състояние, тъй като болшинството от емигриращите са хора, които създават и отглеждат децата си далече зад пределите на България. Вследствие на това населението тук застарява и отрицателният прираст е налице.

Образованието за:

  • подобряване демографското състояние на общината чрез предприемане на мерки за повишаване на раждаемостта и задържане на младите хора тук. Това може да стане, като се осигури финансов ресурс в общинския бюджет за допълнително стимулиране на родителите при раждането на трето дете в семейството. От голямо значение е и подкрепата на местния бизнес за създаване на нови работни места и повишаване на доходите на хората;
  • пълен обхват и задържане на децата в образователната система. Има сериозен проблем с местата в детските градини, който може да се реши само и единствено със строителство на нови сгради или с осигуряване на подходящи помещения от общинския сграден фонд, които да се използват като филиал на съществуващи вече детски градини;
  • установяване и връщане на отпадналите деца обратно в училище чрез изясняване и ограничаване на причините, водещи до отпадането им. Най-същественият момент тук е именно изясняването на причините за отпадането на децата и учениците от училище. Ликвидирането на тези причини ще реши и проблема с отпадането.

За мен Велико Търново е градът, в който дойдох през далечната 1986 година за малко – да завърша висшето си образование. След това… аз вече бях толкова влюбена във Велико Търново, че не пожелах да се завърна в родния си град Русе. Днес – 33 години по-късно, знам, че направих правилния избор в живота си, като дадох възможност на дъщеря си и сина си да израснат в старата столица, да създадат семействата си тук, тук да се родят и живеят внуците ми. Аз съм щастлива с голямото си семейство, което живее в нашия дом – Велико Търново.

Гласувайте за кмет с номер 71!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *