61 четения

В.и.д. кмет на община Свищов Анелия Димитрова присъства на научен форум посветен на 35 години от създаването на катедра „Аграрна икономика“

Международна конференция, посветена на 35 години от създаването на  катедра „Аграрна икономика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов”, се провежда днес в Свищов.

Научният форум на тема: „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство” събра представители на редица институции, правителствени, неправителствени организации и частния сектор, свързани по някакъв начин с темата на конференцията. На откриването, сред специалните гости на събитието бяха – Калин Кръстев от Министерство на земеделието, храните и горите, който отправи специален поздрав от името на заместник-министър д-р Лозана Василева, Н. Пр. Моайд Елдали, посланик на АР Египет в Р България, зам.-ректорът на СА „Д. А. Ценов“ проф. д-р Марияна Божинова, която връчи на ръководителя на катедрата почетния знак на Академията и в.и.д. кмет на община Свищов Анелия Димитрова.

Ретроспекция за развитието на катедра „Аграрна икономика“ през годините направи нейният ръководител доц. д-р Марина Николова. Тя отдаде значимо внимание на редицата академични личности, допринесли за утвърждаване на катедрата през всичките 35 години. Доц. д-р Николова сподели, че настоящият екип се стреми да развива и да усъвършенства качеството на обучение и подготовка на висококвалифицирани специалисти, а през периода 2012 – 2019 година в катедрата са обновени 35 учебни програми по ОКС „бакалавър“, 23 по ОКС „магистър“ и 17 по ОНС „доктор“. Към момента в катедра „Аграрна икономика“ има 6-ма докторанти.

Приветствие от името на община Свищов поднесе в.и.д. кмет Анелия Димитрова, която  подчерта значението на селското стопанство, като важен отрасъл в българската икономика и необходимостта от създаване на висококвалифицирани кадри за неговото устойчиво развитие. „Вече 35 години Вие създавате гръбнака на устойчивите земеделски стопанства, чрез отлично подготвени административно-управленски кадри.“, каза тя и добави, че община Свищов, отчитайки спецификата на района като земеделски, е въвела за първи път професионална паралелка „Механизация в селското стопанство“, с дуална форма на обучение. „Надявам се и в бъдеще да бъде създадена подобна паралелка в средното образование, която да намери своеобразно продължение в катедра „Аграрна икономика“ към СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.“, допълни още тя. На участниците в научната конференция г-жа Димитрова пожела успешна и ползотворна работа, а на организаторите успехи и удовлетвореност във всяко начинание.

 

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *