Йордан Грозданов: „Не се примирявам със слугинажа!”

Визитка:

Йордан Грозданов – кандидат за общински съветник от листата на „ВМРО – Българско национално движение“. Роден е на 5 март 1963 г. Има висше образование и две магистърски степени – „Икономист и застраховател“ и „Управление на европейски проекти“. Два мандата е бил заместник-кмет с ресор „Спорт“ (2003 – 2007, 2007-2011), а в периода 2011-2015 г. е бил общински съветник. Женен, с две дъщери и един внук. Футболът, височинният алпинизъм и маратоните му помагат да освободи напрежението и да намира баланса в политиката и живота.

 

 • Г-н Грозданов, вие сте „стара пушка“, с опит в местната политика и административното управление. Кандидат сте на ВМРО за новия Общински съвет, който предстои да бъде избран. Има ли промяна и каква е от времето, когато бяхте заместник-кмет на община Велико Търново?
 • По мое време нямаше такъв доминант като ГЕРБ, работеше се със собствени средства и от предприсъединителните фондове. Сега управляващите разполагат с огромен финансов ресурс, който не се използва по предназначение. Независимо от постигнатото в инфраструктурата и други сектори, неудовлетворението у населението е нараснало.

Какво бихте променили, влизайки отново в местната власт?

– Решенията и управлението на ресурсите трябва да носят ползи на населението от града и общината, а не да обслужват частни и корпоративни интереси. Финансите и помощта към малките населени места трябва да се увеличат.

– Какви конкретни цели си поставяте и ще работите за реализирането им?

– Като икономист си поставям задачи, свързани с икономическото благосъстояние на хората. В тази връзка има много какво да се направи, но ще посоча няколко приоритета:

 • подобряване и увеличаване на административния капацитет заради допуснати слабости при управлението на проекти;
 • проектите, които се реализират, трябва да са в унисон с реалните проблеми за разрешаване на градската среда и услуги, а не усвояване на средства заради самите средства;
 • изчисляването на размера на данъка за жилищните имоти да е на база броя на живущите, а не на имота;
 • заедно с извлеченията за данъци хората да получават и извадка от инвестиционната програма на Общината за тяхното населено място, за да се вижда какво реално се прави и къде отиват парите;
 • освобождаване на гражданите от заплащане на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато не ползват имотите си;
 • плащането на данъци да се обвърже с инвестирането в отделни квартали и в населени места в общината.
 • С какво не можете и не бихте се примирил?
 • Със слугинажа към държавната власт и незачитане на интересите на хората от града и общината.

 

 • Достигнал сте своите висоти, стъпвайки на различни височини. По какво си приличат и по какво се различават политиката и планината?
 • В планината разчиташ на себе си и на верни до теб хора. В политиката 1 + 1 не е 2, а и предателствата са стил на работа в много случаи.
 • Нека завършим с вашия девиз…
 • Бъди наред със себе си!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.