65 четения

Валентина Димитрова: „Като педагог знам, че сме длъжници на децата със специални образователни потребности и от малцинствените групи”

Родена през 1957 г. в град Горна Оряховица, историк, старши учител. С преференция 120.

 

Кандидатирам се за общински съветник, защото съм човек с богат житейски опит. Видяла съм и много, и малко. Ще работя за хората, за едно по-добро бъдеще за нашия град и особено за младите хора. Защото това, което оставяш след себе си, осмисля живота!

Ако бъда избрана за общински съветник, ще работя в образователната и социалната сфера:

  • Ще съдействам за въвеждане на нови извънкласни форми с по-голям обем, със средства, осигурени по европейски проекти;
  • Ще работя за социализиране на възпитаниците от специализираните училища и на учениците със специални образователни потребности в общината чрез създаване на групи по интереси съобразно условията по места, обособяване на работилници и привличане на подготвени учители за работа с тези деца, за ориентирането им към бъдеща професия;
  • Ще съдействам за осъществяване на програми за работа с малцинствени групи и с деца, лишени от родителски грижи.

Не съм родена във Велико Търново, но повече от 50 години живея в този уникален за България град. Ние, потомците на старопрестолната ни столица, сме морално задължени да съхраним постигнатото от дедите ни и да продължим добрите традиции за нашите деца! Тук съм срещнала много приятели, съмишленици и съидейници. Тук съм срещнала любовта, създала съм семейство, имам прекрасна дъщеря. Тук съм се реализирала като учител. Милея за нашия Търновград!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *