Евгени Коев: „ВМРО – възможността за по-добрата промяна, или 126 години доказана любов и всеотдайна работа за род и Родина“

ВМРО при създаването си на 23.10.1893 год. в Солунската гимназия е учредена с името Българска македоно-одринска революционна организация от шестима мъже – високообразовани и посветили се изцяло на благополучието и благоденствието на България. Организацията, създадена като българска, остава българска и съществува и днес като българска, традиционна народностна организация въпреки промяната на името й с основна цел и задачи: обединението на всички българи за техния успех и добруване. Когато някой има въпрос защо ВМРО и днес носи това име, има един елементарен и много лесен отговор – защото ние от ВМРО уважаваме и пазим българските традиции, пазим историческата памет и сме убедени, че непреходните ценности на нашите деди са тези, които са съхранили и ще съхранят нас, българите, и в бъдните векове.

Ние от ВМРО знаем и ще полагаме усилия за развитие на транспорта, индустриите, свободната инициатива, малкия и средния бизнес, защото те подпомагат подобряване благосъстоянието и начина на живот на нашите съграждани, но възпитанието в българщина, нашата вяра, нашата култура, нашата памет са тези темели, върху които стоим като народ и като личности, което ни дава самочувствие, удовлетвореност и щастие, че живеем и работим в родните си места, при нашите близки, при хората и на земята, която обичаме. Превръщането на Велико Търново наистина в духовна столица на България и българите с възвръщане на духовността в стародавните светини, подпомагане, представяне и създаване достъпност до светините на Търновската Света гора е една от нашите мисии от години.

Ние от ВМРО имаме и голямата отговорност. Всеки от нас освен пред съвестта си е отговорен пред Бог и народ, отговорен е пред своите съмишленици и организацията, затова обещанията, ангажиментите на представителите на ВМРО не са само казана приказка, а отговорен ангажимент, поет в момента, в който е приет, и за който се носи реална отговорност. Това прави представителите на ВМРО различни в сравнение с всички останали. Това дава възможност на всички доверили се на ВМРО да разчитат на изпълнение на поетите ангажименти и да търсят отговорност за несвършеното както от дадената личност, така и от организацията. Поради тази причина бъдещите общински съветници от листата на ВМРО поемаме отговорния ангажимент да участваме в местната власт открито, честно, безкористно в полза на нашите съграждани и за просперитета на нашия град и селищата от общината. За гарантиране на това ние ще бъдем първите, а възможно да останем и единствените, които ще имаме редовна, периодична приемна за гражданите на община Велико Търново, чрез която ще бъдем истинските представители на гражданите, за да поставяме и решаваме въпросите и проблемите на нашия град и неговите жители навременно и по максимално добрия начин.

Ние от ВМРО искаме промяна за по-добро управление, за по-уреден град.

Ние от ВМРО сме екип от доказани специалисти, обединени съзнателно, а не събрани на случаен принцип преди изборите хора. Знаем проблемите на нашата община и имаме решения за тях. Имаме визия за по-бързото и успешно развитие на нашия град и за повишаване благосъстоянието, щастието и успеха на нашите съграждани.

Вашето доверие в нас няма да бъде напразно. Гласувайте за по-добрата промяна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.