Обръщение на Венцислав Спирдонов

Споделям теорията на Жан Жак Русо за това, че хората трябва да живеят в обединеност, защото имат общи потребности. Израз на този съюз е общественият договор. Гражданите губят естествената си свобода, но печелят гражданска такава, т.е. подчинение на закона. Суверенитетът е само на народа като корпоративно тяло.

От това разбиране за човека като цивилизован е и моят договор с обществото, с Вас, с мен. Обещанието, което давам пред Вас и пред мен, е едно – да не забравям, че съм част от това общество. Защото „Човек може да устои на всичко, освен на доброто отношение. Затова най-сигурното средство да спечелим чувствата на другите е да им дадем своите“. Обществото си изисква своята част от договора. Гражданите дават от себе си, от данъците си, от емоциите си, но искат да са част от общото, от общите блага, от общите емоции. Аз съзнавам ролята си в този договор. И не защото съм умен и съм чел Русо, а защото съм емоционален. И не мога да предам своята любов към децата си, към децата, към родителите, към Търново.

Декларирам пред Вас, че ще спазвам своята част от обществения договор! А за кандидатите, които не осъзнават своята роля в този договор и които възприемат общинския съветник като заплата, ще припомня Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Чл. 32. (1) Общинските съветници и кметовете полагат следната клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от … община и да работя за тяхното благоденствие“.

Апелирам и гражданите да осъзнаят своята част от договора. Нека изискват от своя съветник. Преференциите дават възможност да сте в конкретни отношения с народния избраник, за когото сте дали своя вот, на него да звъните и да питате защо не свети лампата пред вас, защо не е почистено и т.н. Той ще е човекът, който ще Ви информира и ще решава проблемите Ви. Но и Вие трябва да сте част от това общество, и Вие трябва да сте част от обединението. Първата Ви клауза от договора е ДА ГЛАСУВАТЕ!

Аз съм Венцислав Спирдонов, моята бюлетина е с номер 43, а преференцията ми е 102.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *