619 четения

По 2 проекта за близо 250 000 лв. се дава работа на 18 безработни

Община Полски Тръмбеш подписа два договора за реализация на проекти за безработни от програмата за местни инициативни групи. По проектите се работи съвместно с общината в Павликени. Двата проекта са за близо 250 000 лева и по тях ще се наемат 18 безработни в община Полски Тръмбеш.

Единият проект е „Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш”. Проектът е насочен към лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица – неактивни или безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда. Целевата група включва безработни младежи до 29 годишна възраст, включително с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си, безработни повече от 12 месеца, самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, изтърпели наказание лишаване от свобода. Безработни над 54-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация, зависими, бездомни, без никакво образование и лица, пострадали от насилие. Студенти редовна форма на обучение не се считат за целева група по процедурата.

На територията на община Полски Тръмбеш ще се осигурят 8 работни места за работник в озеленяването на пълен работен ден за период от 12 месеца за лица от горепосочените целеви групи. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 99 960 лв. Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

ДРУГИЯТ ПОДПИСАН ДОГОВОР Е ЗА проект „Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш“. С реализирането му се очаква да се подобри достъпа до заетост, включително и на най-уязвимите групи и да се повиши атрактивността и качеството на работните места. Той е насочен към икономически неактивни, в това число обезкуражени лица, търсещи работа, и групи в неравностойно положение на възраст между 30 и 54 г. и лица над 54-годишна възраст.

12 души ще бъдат запознати с основните принципи на работния процес, кандидатстването за работа, правата и задълженията съгласно Кодекса на труда, както и със спазването на трудовата дисциплина. Професионалното обучение ще е по професия работник в озеленяването и специалност озеленяване и цветарство в рамките на 300 учебни часа, от които 116 теория и 184 часа практика. От успешно преминалите обучение лица ще се извърши подбор и ще се наемат на работа 10 души за 12 месеца на пълен работен ден. За работниците ще се закупят стопански инвентар, материали и консумативи, необходими за създаването на по-ефективни и нормални условия на труд на новите работни места. Озеленителите ще оформят тревни площи, ще изграждат зони за отдих, ремонт и поддръжка на общински обекти, ремонтни дейности на обществени сгради и обекти. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 149 975 лв., а срокът на проекта е 16 месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!