Съобщение за провеждане на открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

На 15 ноември 2019 г. /петък/ от 13.00 до 14.00 часа в стая 318 на общинска администрация Елена ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.

Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
Различията между хората, основани на пол, възраст, увреждане, образование, етнос, религия, обществено положение, синдикална, политическа принадлежност и други признаци, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.
Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия и окозва методическа помощ при подаване на жалба.
Координати на регионалното представителство на Комисията за защита от дискриминация във Велико Търново:
Пл. „Център“ № 2, бл. 1, ет. 4, стая 413
Тел: 062/650523, GSM: 0895507337
Диана Николаева – регионален представител на КЗД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *