Международен ден на толерантноста в СУ „Димитър Благоев“

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Международният ден на толерантността бе отбелязан от учениците от III-ти „б“ клас, при СУ „Димитър Благоев”-гр.Свищов. Под ръководството на г – жа Камелия Златанова, децата работят цяла седмица като се запознаваха с това, какво представлява толерантността. Научиха, че трябва да проявяват уважение към различното от това, което на тях им се струва нормално и да зачитат правото на другия да вярва в него, че независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какви сме, ние всички искаме да споделим с другите нашия свят и нашите ценности. Дейностите през тази седмица бяха насочени към възпитаване в дух на дружелюбност и взаимопомощ, опознаване културните различия и изграждане на позитивна нагласа и позитивно отношение към децата от различни етноси, децата с увреждания и такива в неравностойно положение. В знак на своята съпричастност към различните от тях хора, децата собственоръчно изрисуваха и облякоха бели тениски, на които изписаха своите послания за толерантност, доброта и уважение, изработиха постери с послания, които раздадоха на своите приятели и съученици и пуснаха бели балони в небето. За да засвидетелстват своя личен пример и да допринесат за насърчаване на такъв тип взаимоотношения в училищната и извънучилищната среда, в мероприятието се включиха и родители на учениците. Най-важният урок, който всички научиха е, че трябва да постъпват с другите така, както биха искали с тях да постъпват. „Бъдете толерантни- днес, утре, винаги!”- това е посланието на учениците и учителите на III-ти „б“ клас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *