Национална среща на експерти по социални дейности и здравеопазване от общините се проведе в гр. Велико Търново

Зам.-кметът на община Свищов Анелия Димитрова и ръководителите на социалните услуги в Общината участваха в III-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, която се проведе от 20 до 22 ноември в гр. Велико Търново. Организатори на форума бяха НСОРБ и дружеството към него „НСОРБ – Актив“ ЕООД.

В дискусионните панели се включиха изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ Силвия Георгиева, заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Зорница Русинова, представители на институции, организации, сдружения, НПО и др. В дискусионен форум: „Нормативни промени в системата на здравеопазването. Механизми за подобряване на взаимодействието между институциите“ модератор беше зам.-кметът на община Свищов Анелия Димитрова.

Една от водещите теми засегна новите роли на общинските съвети и кметовете при реализирането на реформата в сферата на социалните услуги, както и отговорностите на местната власт, свързани с организацията, начина и ефективността на управление на социалните услуги. Обсъдени бяха и нормативните промени в системата на здравеопазването и механизмите за подобряване на взаимодействието между институциите.

Участието на община Свищов бе в дискусионен форум: „Общински политики, практики и партньорства за предоставяне на интегрирани услуги“. Теменужка Тодорова, директор на Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов, презентира дейността на Центъра и услугите, чрез които все повече деца развиват умения и се интегрират в обществото. Споделена беше историята на деветгодишно дете, като добра практика.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА СВИЩОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.