219 четения

С 84 млн. лв. ОПРЧР ще подпомогне пазара на труда и солидарната икономика

Процедури за 84 млн. лв. ще реализира през 2020 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Операциите бяха одобрени от Комитета за наблюдение и са свързани с подпомагане пазара на труда, ранното детско развитие и солидарната икономика. Операциите в подкрепа на пазара на труда предвиждат адаптиране и оборудване на помещения за почасови грижи за деца от работодателите, мотивиране и обучение на безработни и стимулиране на граждани на ЕС да се реализират на българския пазар на труда.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова припомни, че Европейският социален фонд е най-устойчивият и добър инструмент за интеграция на хиляди хора на пазара на труда и за подкрепа на работодателите за създаване на по-добри условия на труд. „Целта ни е да насочим всяко едно евро към нуждите на хората“, подчерта Русинова. Тя припомни, че един от приоритетите на българското правителство е образованието, а целта е в България да няма неграмотни деца. Инвестициите в ранно детско развитие също са част от тези усилия, допълни тя.

Европейската комисия високо оценява дейностите и реализирането на средствата от ЕС, заяви Станислав Рангелов, заместник-началник на отдел В5 „Румъния, България“ в дирекция Б „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Според него резултатите са видими за обществото и има адекватно насочване на мерките към групите, които имат нужда от интервенция.

По процедурата „Национална EURES мрежа“ на ОПРЧР се очаква над 350 граждани от ЕС да започнат работа в България, а 10 EURES партньори да въведат механизми за обмен на информация. По операцията се планира предоставянето на пакет от услуги за достъп до пазара на труда в България. Сред тях са консултиране, помощ за наем за период от 12 месеца при липса на собствено жилище, почасова грижа за дете, което не е записано в ясла или детска градина. Сред услугите, които ще могат да се ползват, е и възможността за чуждоезиково обучение с ваучери на член от семейството, който е с друго гражданство, както и стимули за транспорт от и до работното място. За реализирането на новите елементи в процедурата са осигурени 5 млн. лева.

С допълнителни 10 млн. лв. се увеличава общият бюджет на операция „Работа“. Целта на новия компонент е даване на възможност за стимули при наемане на социални работници в местни или държавно делегирани социални услуги на общините, които да подкрепят персонала. Операцията дава реални възможности за наемане на млади специалисти в действащи социални услуги, за да започнат работа по специалността си, включително и под надзора на наставник, с приемливо първоначално възнаграждение. Очакванията са 500 новонаети лица да бъдат привлечени на работа като социални работници.

Над 2000 родители ще имат възможност да се възползват от детски кътове на работното място, създадени по операция „Детски кътове“. Очаква се 200 предприятия да въведат детски кътове, като социални придобивки за работещите, а 400 безработни ще могат да се реализират като детегледачи. За тях ще бъдат осигурени обучения, когато е необходимо. Процедурата ще се реализира в периода 2020 – 2023 г. и е с общ бюджет 15 млн. лв. Основната цел на операцията е по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот и запазване трудовата активност на родителите.

Над 3000 деца и семействата им ще получат подкрепа по операция „Услуги за социално включване и подкрепа за ранно развитие“. Основната цел на операцията е да бъде повишено качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие чрез създаване на условия за развитие на интегрирани услуги за деца от уязвими групи, включително и с увреждания и в бедни райони. Над 2000 роми, ползващи социално-здравни услуги, също ще бъдат ангажирани в образование или обучение, ще имат или ще си търсят работа. Общият бюджет на операцията е 30 млн. лв. за изграждане и функциониране на новите центрове до 2023 г.

ОПРЧР ще даде възможност за създаване на условия за подкрепа на социалните предприятия и развитие на солидарната икономика с нова операция. С ресурс от 2 млн. лв. ще се създадат условия за развитие на платформа за подобряване и модернизиране процесите по планиране, управление и мониторинг на нови инструменти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е заключено!