Ден: 16.01.2020

Общество

ПГЛПИ „Атанас Буров“ спечели проект „Европейски умения-гаранция за успех в професията“

ПГЛПИ „Атанас Буров“ спечели проект „Европейски умения-гаранция за успех в професията“ №2019-1-BG01-KA102-061399, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз

Вижте повече
Забава и знание

Два индонезийски острова напълно изчезнаха поради покачването на морското равнище вследствие на глобалното затопляне

Два необитаеми острова в индонезийската провинция Южна Суматра напълно изчезнаха под водата в резултат на покачване на морското равнище, причинено

Вижте повече