ПГЛПИ „Атанас Буров“ спечели проект „Европейски умения-гаранция за успех в професията“

ПГЛПИ „Атанас Буров“ спечели проект „Европейски умения-гаранция за успех в професията“ №2019-1-BG01-KA102-061399, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Проектът осигурява мобилност за обучаеми в сферата на професионалното образование . В рамките на проекта, 30 ученици ( две групи по 15 ученици ) от ПГЛПИ „Атанас Буров”, ще направят триседмична професионална практика в Милано, Италия , в реална работна среда. Ще се включат ученици от три професии: „Оперативeн счетоводител”,”Финансист” и „Организатор Интернет приложения”. В края на миналата година беше извършен подбор на участниците. В момента се осъществява предварителна езикова подготовка по английски език, който е работен език по проекта. На всички ученици са осигурени ваучери за достъп до платформата за онлайн езикова подготовка OLS  на програма Еразъм +. С помощта на OLS учениците тестват текущото си ниво по английски език, който ще използват, докато са в чужбина. Участниците в проекта получават достъп до езиков курс, който се използва в комбинация с индивидуално преподаване и позволява развиване на умения извън класната стая. Гъвкавостта на инструмента позволява да се работи с темпо, което обучаемия определя, както и да адаптира езиковото си обучение така, че да съответства на потребностите и интересите на участника. OLS предоставя голямо разнообразие от възможности за подобряване на езиковите умения. Учениците могат да посещават тематични „Групови отворени онлайн курсове“ (ГООК) и да се възползват от онлайн занятия с преподавател, носител на езика, и с други участници в OLS.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *