ВСС похвали Апелативния съд

Апелативният съд получи положителни оценки на своята работа в докладите на Инспектората на Висшия съдебен съвет след извършени планови проверки за 2017 – 2018 година, приключили през ноември м.г.

Особено добри са резултатите от проверката на работата на наказателното отделение, като във финала на своя доклад комисията е отбелязала, че въз основа на изцяло положителните изводи не следва да дава никакви препоръки. Отбелязано е стриктното спазване на всички законови и нормативни изисквания по отношение на воденето на деловодната дейност, много добрата срочност при разглеждането на делата, като не са констатирани безпричинни отлагания и забавяния на производствата. Висока оценка на качеството на съдебните актове е дадена и при проверката на работата на гражданското и търговско отделение на съда. Отбелязано е, че 62,2% (за 2018 г.) и 65% (за 2017 г.) от всички обжалвани пред ВКС решения са били потвърдени, а процентът на потвърдените определения е още по-висок. Само по три броя за всяка от двете години съдебни актове са били обезсилени или прогласени от върховния съд за нищожни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *